Door grote belangstelling is het helaas niet meer mogelijk om u aan te melden

Duivelse dilemma’s rondom veiligheid in de jeugdhulp

Benut elkaars ‘mind’ en breng samen de dilemma’s en de uitdagingen verder waar we soms mee te maken hebben als het gaat om de veiligheid van kwetsbare jongeren. Kom met collega-gedragswetenschappers uit de hele jeugdhulpketen in contact. Doe nieuwe, verdiepende inzichten op en deel jouw ervaringen hoe we samen kunnen werken aan de best passende zorg voor kwetsbare jongeren.

NVO, NIP, StroomOp en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) nodigen gedragswetenschappers uit de brede jeugdhulpverlening van harte uit om deel te nemen aan een nieuwe serie van 3 korte online bijeenkomsten over duivelse dilemma’s rond veiligheid in de jeugdhulp. Tijdens deze bijeenkomsten ga je in gesprek met een vaste (kleine) groep collega gedragswetenschappers die werkzaam zijn op andere plekken in de brede jeugdhulp en jeugdbescherming. Dit met als doel om met elkaar te delen, te leren, en vooral om samen beter te worden in het bieden van de best passende zorg voor kwetsbare jongeren.

Deze online bijeenkomsten zijn een vervolg op de eerste ronde van Mastermind sessies waarin de rol van de gedragswetenschappers bij het plaatsen van jongeren in de gesloten jeugdhulp centraal stond. Tijdens deze sessies werd veelvuldig gesproken over onveiligheid als argument voor het aanvragen van een machtiging voor gesloten plaatsing van een jongere. Maar wanneer spreek je over onveiligheid? Hoe weeg je het opheffen van een onveilige situatie af tegenover de schadelijke effecten van een uithuisplaatsing of gesloten plaatsing? Zijn er andere manieren om de veiligheid van kwetsbare jeugdigen te borgen? Deze en andere vragen staan centraal tijdens de 2de serie Masterminds voor gedragswetenschappers.

Voor wie?

Gedragswetenschappers (orthopedagogen/psychologen) die werkzaam zijn in de brede jeugdhulp:

  • In de toegang bij lokale teams
  • Bij Gecertificeerde Instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming of Veilig Thuis
  • In de ambulante jeugd-ggz, lvb-zorg of jeugd- en opvoedhulp
  • In de open residentiële jeugdhulp, klinische zorg, of kleinschalige woonvormen
  • Als onafhankelijke gedragswetenschapper die instemmingsverklaringen afgeeft
  • Binnen de gesloten jeugdhulp (JeugdzorgPlus en gesloten ggz) of een Justitiële Jeugdinrichting.

Per groep streven we naar max 8 deelnemers en een mix van bovenstaande gedragswetenschappers, zodat vanuit de verschillende posities in het zorglandschap een bijdrage kan worden geleverd aan de  discussie.


Wat is Mastermind?

Centraal bij MasterMind staat een dilemma of uitdaging. Als deelnemer vragen we je om hierover mee te denken door in een besloten groep vragen te stellen en door kennis en ervaring te delen. Doel is om elkaars “mind” maximaal benutten om zo samen het onderwerp verder te brengen. Dat allemaal in max 45 minuten.

Je kunt deelnemen via Teams op je computer of telefoon. De eerste 3 sessies staan gepland per groep en worden begeleid door een gespreksleider. Daarna kan een groep besluiten om zelf verder gaan.

De inzichten uit de Mastermind-sessies delen we geanonimiseerd met onze brede achterban.

Onderwerpen?

Mastermind 1: Acute onveiligheid vs. schadelijke effecten van een uithuisplaatsing of gesloten plaatsing

Een groot deel van de uithuisplaatsingen gebeurt in crisissituaties. Op korte termijn moet er een besluit genomen worden. Als het kind uit huis gaat, soms met opname in de gesloten jeugdhulp, zorgt het in de meeste situaties op de korte termijn voor fysieke veiligheid, toezicht, en rust voor de omgeving (naasten en hulpverleners). Bij een uithuisplaatsing bestaat echter ook het risico op schadelijke effecten voor de jongere en het gezin, zoals emotionele onveiligheid, risico op trauma, beschadigd vertrouwen in de hulpverlening, ongelijkheid in samenwerking, en een bekrachtiging van ongezond gedrag en gedachten.  Hoe neem je deze risico’s mee in de afweging omtrent de inzet van een dwangmaatregel zoals een uithuisplaatsing of gesloten plaatsing? Zeker wanneer de druk voor “acute veiligheid” zeer hoog is? En wat betekent het als je dit kind niet uit huis plaatst maar wél veiligheid wilt bieden?

Mastermind 2: Het “met de rug tegen de muur”-gevoel vs. gezamenlijk risico’s aanvaarden en verdragen in het belang van duurzame veiligheid en ontwikkeling

Bij acute onveilige thuissituaties hebben professionals vaak het “met de rug tegen de muur”-gevoel. Een professional dient beroepsmatig te handelen bij onveilige situaties en dat plaatst je voor ingewikkelde afwegingen. Professionals voelen zich daarbij soms persoonlijk verantwoordelijk voor de veiligheid van een kind. Dat is waar je wakker van kan liggen en waarom je soms liever het zekere voor het onzekere neemt en toch kiest voor het aanvragen van een machtiging uithuisplaatsing. Soms is dat beter, maar soms ook niet. Wat is er nodig om deze ingewikkelde afweging meer bespreekbaar te maken? Om met elkaar te bewegen naar een aanpak waarin we gezamenlijke risico’s kunnen aanvaarden en verdragen in het belang van duurzame veiligheid en ontwikkeling van een kind? Zit daarbij een oplossing in het relationeel werken waarin de werkrelatie en het vertrouwen van de jongere en het gezin voorop staat, en het netwerk een cruciale rol speelt?

Mastermind 3 : Wat kan ik doen? Waar ligt mijn invloed als gedragswetenschapper?

In deze derde sessie staan we stil bij je eigen rol als gedragswetenschapper. Waar ligt mijn invloed op de dilemma’s waar we samen voor staan? Wat is mijn experimenteerruimte? Welke kleine stappen kan ik zetten om te komen tot verandering? En wat doet dit met mij, als professional en persoon?

Wanneer?

Sessie 1Sessie 2Sessie 3
Groep 1ma 2 nov 14.00 – 15.00ma 16 nov 14.00 – 14.45ma 30 nov 14.00 – 14.45
Groep 2di 3 nov 10.00 – 11.00di 17 nov 10.00 – 10.45di 1 dec 10.00 – 10.45
Groep 3wo 4 nov 09.00 – 10.00wo 18 nov 09.00 – 09.45wo 2 dec 09.00 – 09.45
Groep 4do 5 nov 13.00 – 14.00do 19 nov 13.00 – 13.45do 3 dec 13.00 – 13.45
Groep 5vrij 6 nov 14.00 – 15.00vrij 20 nov 14.00 – 14.45vrij 4 dec 14.00 – 14.45
Groep 6ma 9 nov 15.00 – 16.00ma 23 nov 15.00 – 15.45ma 7 dec 15.00 – 15.45
Groep 7di 10 nov 15.00 – 16.00di 24 nov 15.00 – 15.45di 8 dec 15.00 – 15.45
Groep 8wo 11 nov 09.00 – 10.00wo 25 nov 09.00 –wo 9 dec 09.00 – 09.45
Groep 9do 12 nov 15.00 – 16.00do 26 nov 15.00 – 15.45do 10 dec 15.00 –
Groep 10vrij 13 nov 10.00 – 11.00vrij 27 nov 10.00 – 10.45vrij 11 dec 10.00 – 10.45

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor één van bovenstaande groepen via het aanmeldformulier. Wel verwachten wij dan dat je bij alle drie de sessies aanwezig kunt zijn, zodat we met constante groepen werken.

Indeling van de groepen vindt plaats op basis van moment van inschrijving en op functie. Je inschrijving is daarom pas definitief wanneer je van ons een bevestiging  van inschrijving ontvangt met daarin een MS-Teams-link naar de MasterMind.

Mocht je wel interesse hebben, maar niet in de gelegenheid zijn om deel te nemen op bovenstaande data, meld je dan aan voor de reservelijst. Dat kan ook via het aanmeldformulier. Bij veel belangstelling organiseren we extra groepen.

Neem voor inhoudelijke vragen contact op met Pia van den Boom, [email protected]. Voor andere vragen rondom registratie en organisatie kun je terecht bij Musette Govers, [email protected].