Het CBS heeft vandaag de landelijke, regionale en gemeentelijke cijfers jeugdzorg 2019 gepubliceerd.

In 2019 kregen 443 duizend jongeren (tot 23 jaar) jeugdzorg. Dat is 1 op de 10 jongeren. Vooral het aantal jongeren met jeugdhulp neemt al enkele jaren toe, net als de duur van de verleende hulp. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Nederland telde op 1 januari 2019 bijna 3,4 miljoen jongeren tot 18 jaar. Van hen ontvingen 411 duizend jongeren jeugdhulp in natura, dat is bijna 1 op de 8 jongeren. Ruim 41 duizend jongeren kregen jeugdbescherming en 9 duizend jongeren kregen jeugdreclassering. 36 duizend jongeren hadden naast jeugdhulp ook jeugdbescherming en/of jeugdreclassering.

Vooral jeugdhulp aan jongeren tot 18 jaar
Jeugdzorg is het geheel van jeugdhulp,  jeugdbescherming 
en jeugdreclassering en is vooral bedoeld voor jongeren tot 18 jaar en kan verlengd worden tot 23 jaar. In 2019 kregen 443 duizend jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. In 2018 waren het er 430 duizend.

Gemeente belangrijke verwijzer, opdrachtgever en financier jeugdhulp
De verantwoordelijkheid voor jeugdzorg ligt bij de gemeente. Vanaf 2015 mogen gemeenten ook zelf aanvullende jeugdzorg aanbieden en/of bij zorgverleners inkopen die eerder niet werd bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet. Naast toegang tot SGGZ-jeugdzorg via verwijzing door huisarts of medisch specialist is het zorgaanbod vanaf 2015, met verwijzingen via gemeenten, aanzienlijk uitgebreid. Wanneer de gemeente de zorg direct aan de gecontracteerde zorgverlener vergoedt, is sprake van zorg in natura.

Cijfers op gemeenteniveau
Met een “druk op de knop” toont de Benchmark Jeugdzorg van het CBS voor 2019 voor elke gemeente in Nederland het gebruik van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, en maakt een heldere vergelijkingen mogelijk met de betreffende jeugdregio en met het hele land.

Nieuwsgierig naar jouw gemeente(n)? Klik Hier

In deze Benchmark Jeugdzorg worden cijfers en grafieken getoond die betrekking hebben op percentages verschillende verwijzers waaronder ook de gemeentelijke toegang (gemeente als verwijzer)

  • De historische gegevens voor jeugdhulptrajecten per verwijzer kunnen uit de data van het CBS vanaf 2015 per (half)jaar worden opgeroepen. 
  • De getoonde grafieken zijn dynamisch en door er overheen te bewegen worden de bijbehorende aantallen getoond. Verder kun je in de legenda door deze aan te klikken variabelen op eenvoudige wijze uitsluiten.
  • Deze cijfers zijn door het CBS ontsloten uit de wettelijke verplichte aanlevering (Jeugdwet) door alle jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen aan het CBS en worden door het CBS ook als open data (StatLine) en de via de jeugdmonitor beschikbaar gesteld. 

Regionaal jeugdrapport
Wil je meer weten over de situatie van jongeren in uw gemeente en deze vergelijken met ontwikkelingen in een andere gemeente en/of heel Nederland? Kies hierje gemeente en bekijk een regionaal Jeugdrapport met de laatste trends rond de thema’s gezin, gezondheid en welzijn, onderwijs, arbeid, veiligheid en justitie. Voeg daar eventueel een tweede gemeente aan toe.

Meer informatie over de CBS cijfers vind je op Jeugdmonitor StatLine.


​Bron website CBS 30 april 2020 en https://jeugdmonitor.cbs.nl/