Gedragswetenschappers die werkzaam zijn in de brede keten van jeugdhulpverlening en jeugdbescherming gaan in mei en juni met elkaar in gesprek. Thema: de veelvoorkomende dilemma’s in en rond gesloten jeugdhulp. Dit gebeurt in zogenaamde Mastermindsessies. Acht groepen die elk drie keer digitaal bijeenkomen om de dilemma’s in de jeugdzorg samen uit te diepen.

Voorkomen geslotenheid

De Mastermindsessies zijn een initiatief van de samenwerkende beroepsverenigingen, de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd en StroomOp, als vervolg op de expertmeeting in december vorig jaar. Doel van dit project is gedragswetenschappers te ondersteunen bij hun rol om bij te dragen aan de doelen van het plan Best Passende Zorg: voorkomen dat jongeren in geslotenheid worden geplaatst.

Spoedplaatsingen en alternatieven

Met de opbrengsten van de acht groepen gaan de initiatiefnemers verder in 2020. De ambities liggen op twee niveaus. De individuele gedragswetenschapper moet zich meer bewust zijn van de rol en de invloed om te voorkomen dat jongeren in geslotenheid worden geplaatst. Wat kunnen zij morgen, volgende week of in de volgende (spoed)casus anders doen? Daarnaast willen de initiatiefnemers op landelijk niveau verandering in beleid en het systeem. Wat moet er gebeuren om het hoge percentage spoedplaatsingen terug te brengen? Hoe komen er meer alternatieven voor gesloten jeugdhulp? Voor de zomer zijn deze vervolgstappen uitgewerkt.

Lees hier meer over sessie 1 en over sessie 2. Meer informatie:

– Marit de Jong – actielijncoördinator Actielijn 2 ([email protected]

– Wilma Lozowski – actielijncoördinator Actielijn 6 ([email protected]