Kinderen worden nog te vaak uit huis geplaatst. In de jeugdhulp is nog steeds onvoldoende aandacht voor het hele gezin en de hulp die wordt geboden is nog lang niet altijd effectief. Willen we het aantal uithuisplaatsingen in Nederland terugdringen, dan zullen onderbouwde alternatieven voor gesloten residentiële jeugdhulp in hoger tempo ontwikkeld moeten worden. Dit is een belangrijke doelstelling van de beweging van StroomOP, die streeft naar de best passende zorg voor kwetsbare jongeren.

In het kader van het programma van StroomOP verschijnt vandaag “Onderweg naar JeugdzorgPlus thuis. Over het voorkomen en verkorten van gesloten plaatsingen in JeugdzorgPlus vanuit een wetenschappelijk perspectief”.

Hoe voorkomen we dat jongeren in een gesloten instelling van de JeugdzorgPlus belanden? En is een gesloten plaatsing echt niet te voorkomen, hoe kunnen de jongeren dan zo snel mogelijk de JeugdzorgPlus weer verlaten? Over deze vragen hebben wetenschappers, onderzoekers, ervaringsdeskundigen, bestuurders en zorgprofessionals zich gebogen.

De analyse en oplossingsrichtingen zijn door de Argumentenfabriek samengebracht in vier handzame kaarten. Met deze kaarten wordt een inhoudelijk fundament gelegd voor een omvattende aanpak, die benut kan worden om in hoger tempo alternatieven te ontwikkelen. Deze publicatie biedt niet dé oplossing, dé methodiek, dé aanpak. Maar wel een inhoudelijke basis om stroomopwaarts gezamenlijk te kunnen leren, verbeteren en ontwikkelen. Samen met gemeenten, regionale netwerken en verwijzers die dit inhoudelijk fundament kunnen benutten en vooral aanvullen.

Bekijk hier de publicatie Onderweg naar JeugdzorgPlus thuis. Over het voorkomen en verkorten van gesloten plaatsingen in JeugdzorgPlus vanuit een wetenschappelijk perspectief.