StroomOP de podcast serie 2, aflevering 2

Nu live: StroomOP, de podcast voor steeds betere jeugdhulp. Hierin gaan we op zoek naar hoe we kinderen met complexe problemen de juiste steun en begeleiding kunnen geven, waardoor ze stevig in het leven kunnen staan. Ook willen we leren wat ervoor nodig is om complexe problemen zo veel mogelijk vóór te blijven. We maken een vervolg op de reeks afleveringen van vorig jaar, die je nog steeds kunt beluisteren op de site van de BGZJ.

In deze serie zoeken we uit hoe de hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders beter kan. Wat is er voor nodig om hun leefwereld centraal te stellen en aan te sluiten op hun behoeften? Hoe kunnen we ondersteuning en zorg zó organiseren dat zorgprofessionals geen hokjeshulp geven, maar samenwerken? Hoe krijgen we het voor elkaar dat jongeren en hun ouders niet verdwaald raken in een doolhof van instanties en professionals, maar gemakkelijk de hulp vinden die ze willen?In zes afleveringen zullen twaalf bevlogen jeugdhulpverleners vertellen hoe de hulp eerder, beter, passender en liefdevoller kan. Hoe we stroomopwaarts kunnen werken. De podcast wordt gepresenteerd door Malou van Hintum (wetenschapsjournalist).

Aflevering 2: Onvoorwaardelijk wonen; Onvoorwaardelijk is niet hetzelfde als eeuwig: kinderen vinden hun eigen weg

Het begon met één meisje in de jeugdzorgplus voor wie de moeder en de voogd een andere plek zochten. Daarna ging het balletje rollen omdat iedereen de urgentie voelde, vertellen Karine en Karin: de gemeente, de zorgaanbieder, de woningbouw, de regio en Karakter. Karine Jackson is zorgadviseur bij Pactum jeugd- en opvoedhulp en Karin Kerkhaert is projectleider van BOEG, het bovenregionaal expertisenetwerk jeugdhulp in Gelderland. Op 1 juni ging het eerste huis voor vier kinderen open. Met 4 kamers naar eigen smaak ingericht, een woonkamer en een logeerkamer voor de ouders. Onvoorwaardelijk wonen betekent niet dat het altijd lukt een kind op te vangen; soms is er tijdelijk een andere plek nodig als het te moeilijk wordt. Onvoorwaardelijk is ook niet hetzelfde als eeuwig: kinderen groeien op en vinden hun eigen weg. Zo zal het hier hopelijk ook gaan; zo gewoon mogelijk,

Karine Jackson

Karin Kerkhaert

Luister hier naar podcast nr 1: Professionele nabijheid