door Marjan de Lange

In gesprekken met kinderen en hun ouders die langdurig zorg ontvangen valt me het volgende op: door de focus in de jeugdzorg op bescherming van het kind, voelen veel ouders onvoldoende vrijheid om ondersteuning te vragen als het hen (even) niet meer lukt. De angst voor veroordeling, ingrijpen en uithuisplaatsing is groot en dus houden ouders hun mond. Problemen die misschien klein hadden kunnen blijven, worden mede daardoor onnodig groter. Als ik naar deze ouders luister, dan denk ik dat we nog veel beter moeten worden in ouders ondersteunen, als we verschil willen maken voor kinderen. Lees verder op LinkedIn.