In het project ‘Ik laat je niet alleen’ wordt onder de leiding van de Academische Werkplaats Risicojeugd met JeugdzorgPlus instellingen de praktijk van gedwongen afzondering en andere vrijheidsbenemende interventies in de JeugdzorgPlus onderzocht met het oog op het zoveel mogelijk verminderen en beëindigen daarvan. Er is een definitie opgesteld van gedwongen afzonderen, en op basis daarvan een nulmeting uitgevoerd. Alle JeugdzorgPlus instellingen zijn verenigd in een lerend netwerk, waarin informatie wordt uitgewisseld en van elkaar wordt geleerd.

De JeugdzorgPlus instellingen hebben gezamenlijk besloten dat zij gedwongen afzonderen in de toekomst niet meer of zo min mogelijk willen inzetten. Om het aantal gedwongen afzonderingen terug te kunnen dringen, is het nodig dat professionals hiertoe worden toegerust: zij moeten over een ander handelingsrepertoire beschikken om om te gaan met de complexe gedragsproblemen die jongeren vertonen, zodat ze niet hoeven over te gaan tot afzonderen. Daarnaast is een heldere definitie een voorwaarde om gedwongen afzonderen te kunnen verminderen, zodat door de instellingen goed wordt geregistreerd hoe vaak het voorkomt.

Looptijd project: september 2019 – december 2021.

Lees het artikel Op weg naar nul separaties: de balans na 2,5 jaar actie-onderzoek ‘Ik laat je niet alleen’

Ga direct naar het eindrapport etappe 3 Ik laat je niet alleen.