Het ‘zo thuis mogelijk’ opgroeien van kwetsbare jeugdigen is van belang voor een goede ontwikkeling van kinderen en jongeren. De ontwikkeling van alternatieven voor leefgroepen komt steeds meer op de voorgrond. In dat kader is er een toenemende aandacht voor de opbouw van kleinschalige voorzieningen als alternatief voor de residentiële jeugdzorg.

De afgelopen jaren is er veel kennis ontwikkeld ten aanzien van kleinschalige voorzieningen. Kennis uit wetenschappelijke onderzoeken, als ook kennis uit de praktijk, opgehaald uit pilots. Er zijn op dit moment verschillende  initiatieven om kleinschalige voorzieningen uit te breiden of met nieuwe pilots te starten. De vraag vanuit de praktijk om alle informatie die beschikbaar is bij elkaar te brengen en toegankelijk te maken is actueel. Het bij elkaar brengen van kennis en deze toegankelijk maken en beschikbaar stellen voor de praktijk alsmede het kunnen duiden, verrijken en verder brengen hiervan is iets wat centraal staat binnen dit kennisnetwerk.

Looptijd project: mei 2020 – oktober 2020.