Dit project zet in op het voorkomen en verminderen van suïcidaliteit onder jongeren in de Jeugdzorg(plus). Via een gezamenlijk lerend netwerk wordt vorm gegeven aan een integrale werkwijze suïcidepreventie in de Jeugdzorg(Plus), een up-to-date trainingsaanbod en het ontwikkelen van registratie en monitoring suïcidaal gedrag in de Jeugdzorg(Plus) om ketenbreed te kunnen leren en steunend te zijn voor de praktijk.

Het project heeft een focus op de JeugdzorgPlus en ontwikkelt van daaruit stroomopwaarts in de keten. Het lerend netwerk betrekt jongeren, ervaringsdeskundigen, professionals, onderzoekers en trainers en werkt samen met 113 Zelfmoordpreventie en de Academische Werkplaats Risicojeugd. Lees meer in bijgaande brochure voor jongeren of in de brochure voor ouders.

Het project loopt van januari 2020 tot en met december 2021.