Het inzetten van levenservaringen door jongeren (ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid) in sectoren als de jeugdhulp en het onderwijs heeft een positief effect op jongeren. Willen we stroomopwaarts leren van ingewikkelde situaties die zich aftekenen aan het ‘einde van de keten’, dan is het nodig dat we weten wat er stroomafwaarts is gebeurd met een jongere en wat een jongere stroomopwaarts nodig heeft. Jongerenparticipatie is daarom een investering voor de toekomst. Ondanks de groeiende erkenning voor jongerenparticipatie en de toename van inzet van jongeren zijn er vele factoren die de weg naar gelijke gesprekspartners tussen jongeren en beleidsmakers/professionals belemmeren. Zo ontbreekt het bijvoorbeeld aan structurele inzet, worden jongeren vaak pas in een laat stadium betrokken of worden ze ingezet vanuit een verplichting en niet vanuit een behoefte. Om het betrekken van jongeren te normaliseren in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken en in hun eigen (hulp)traject bouwt het project ‘De jongere als stakeholder in de jeugdhulp’ verder aan een fundament voor ervaringsdeskundigheid en jongerenparticipatie. Op deze manier worden jongeren gezien, erkend en op waarde geschat als peer-coach en rolmodel.

Ga hier naar:

> Algemene informatie over dit project;

>Hoe kunnen jongeren uit de jeugdhulp effectieve invloed uitoefenen? – Lees de eerste publicatie van het Hoe-onderzoek.