Een plaatsing in JeugdzorgPlus is vaak een plaatsing die voortkomt uit het ontbreken van een goed alternatief ‘thuis’. De alternatieven zijn nog in onvoldoende mate voorhanden. Ook zijn ze niet altijd intensief genoeg, niet altijd evidence based of voldoen ze niet altijd aan de behoefte van een veilige omgeving om de instroom in JeugdzorgPlus af te kunnen buigen.


De afgelopen jaren hebben we steeds meer zicht gekregen op wat de overkoepelende werkzame factoren zijn van de vele losse interventies die in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut zitten. Met interventiepaden kunnen we de nieuwe instroom wel af buigen. Voor kinderen die toch gedwongen zouden moeten verblijven (we hopen dat dat er steeds minder worden) kunnen we nog meer (nieuwe of nieuw samengestelde) (vermoedelijk) evidence based behandelmethodieken aanbieden, gericht op effectieve behandeling en/of succesvolle snelle uitstroom en nabehandeling.


Door de instroom af te buigen, dragen we bij aan de doelstelling van StroomOP (minder instroom in de JeugdzorgPlus, minder uithuisplaatsingen). Daarnaast geeft een gevalideerde en gecertificeerde omvattende aanpak voor ambulante behandeling sturing aan het handelen van professionals. Het biedt mogelijkheden om onderwijs (zoals een goed aansluitend dagprogramma), én zorg met elkaar te integreren, evenals de behandeling van ouders. Daarnaast kan het worden gestart vanuit en met professionals binnen de JeugdzorgPlus.