Het ontwikkelen van een monitor is één van de projecten die vanuit StroomOP zijn opgestart en richt zich op het monitor van de kernvraag uit het actieplan ‘Best passende zorg voor kwetsbare jongeren’. Het doel van de StroomOP Monitor is hierbij zicht houden op de voortgang van de doelen en ontwikkellijnen uit het actieplan. Naast zicht krijgen en houden wat de StroomOP beweging voor de betrokken jongeren en hun omgeving oplevert, richt de monitor zich ook op het proces: welke veranderingen vinden er plaats in het aanbod en de samenwerking tussen aanbieders? Hoe wordt de transformatie naar een zo thuis mogelijk (ambulant) georganiseerde jeugdhulp gerealiseerd en wat werkt daarbij bevorderend en belemmerend? StroomOP is bedoeld te komen tot een lerend jeugdhulpstelsel, waarin de professionele cultuur versterkt wordt en alternatieven voor gesloten jeugdhulp vergroot worden.

De monitor wordt ontwikkeld met, door en voor jongeren & ouders, ervaringsdeskundigen en professionals van uit verschillende perspectieven. De monitor is een bron om informatie op te halen (zowel kwantitatief als kwalitatief) en constante input te leveren over hoe het gaat in de hulpverlening aan jongeren. Hierbij wordt continu samengewerkt met experts vanuit verschillende perspectieven, jeugdhulpprofessionals en ervaringsdeskundigen om te waarborgen dat de monitor daadwerkelijk een lerende monitor wordt.

Looptijd project: mei 2020 – december 2021.