Op 7 december organiseren het NJi, Present24x7 en BGZJ (Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd: samenwerkingsverband van Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz, VGN en VOBC) een online sessie rond samenwerken voor kinderen met complexe problematiek in gezinshuizen.

Thema

Kinderen horen zo veel mogelijk in de eigen thuissituatie op te groeien. Als dit niet meer kan, spelen gezinshuizen een belangrijke rol. Ook steeds vaker voor kinderen met complexe problematiek. Zoals hechtingsproblematiek, autisme en/of een licht verstandelijke beperking.

Samenwerking in een professioneel netwerk is daarvoor essentieel. In het eigen multidisciplinair team. En in het professionele netwerk rondom het gezinshuis (bijvoorbeeld voor aanvullende specialistische behandeling, jeugdbescherming).

Linda Gerits, Adviseur Oppakken en Leren van Complexe Casuïstiek van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd verzorgt de inleiding en gaat in op factoren in samenwerking. 

Entreal Lindenhout en Pluryn vertellen vervolgens vanuit hun praktijkervaring hoe samenwerking in een professioneel netwerk is vormgegeven, wat goed gaat en welke uitdagingen er zijn. Dagvoorzitter is Harmke Bergenhenegouwen, NJi.

Deelnemers gaan vervolgens in kleinere groepen in gesprek over hun ervaringen en oplossingen om daarna gezamenlijk de bijeenkomst af te sluiten met gezamenlijke statements en handvatten voor de eigen praktijk.

Voor wie? 

Gezinshuisouders, gezinsvoogden, managers, inhoudelijke professionals van zorgaanbieders en jeugdbeschermers die betrokken zijn bij gezinshuizen zijn van harte uitgenodigd aan deze sessie deel te nemen.

Aanmelden

De online sessie vindt plaats op dinsdag 7 december van 10.00 uur tot 12.00 uur. Aanmelden kan tot uiterlijk 3 december door het invullen van het aanmeldformulier. Uiterlijk een week voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangen de deelnemers een teams-link om deel te nemen.

We kijken uit naar een mooie digitale bijeenkomst vol inspiratie voor de eigen praktijk!