Als thuiswonen niet meer kan, willen we dat kinderen zo thuis mogelijk kunnen opgroeien. Gezinshuizen of andere gezinsgerichte voorzieningen kunnen dan de uitkomst zijn. Sommige kinderen kunnen door problematiek of specifieke behandelingen niet in pleegzorg terecht. Een gezinshuis biedt een stabiele plek waarbij in ieder geval één van de gezinshuisouders professioneel is opgeleid.

Steeds meer kinderen die tijdelijk of langdurig niet thuis of bij familie kunnen wonen, vinden een veilige plek in een gezinshuis.

Er zijn meer plekken nodig waar jongeren terecht kunnen. Gezinshuizen zijn daar een onderdeel van.

De afgelopen jaren werkte het Kernteam Gezinshuizen (BGZJ, Gezinshuis.com, NJi, OZJ, Present 24×7, VNG en VWS) samen aan het professionaleren van gezinshuizen en verbeteren van de informatievoorziening voor gezinshuisouders.

Het Kernteam is per 1-1-22 ontbonden.  De basis is gelegd om ook in de toekomst te blijven samenwerken op dit onderwerp.

Kwaliteit

Door het groeiende aantal gezinshuizen is er behoefte aan duidelijke kwaliteitscriteria voor deze kleinschalige vorm van jeugdhulp.

In overleg met medewerkers in gezinshuizen hebben experts die criteria opgesteld: de landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen.

Gezinsgerichte voorzieningen willen we verder ontwikkelen. Het koersdocument ‘Sterke gezinshuizen’ bevat de denkrichting voor doorontwikkeling. De sector zelf en de belangrijkste stakeholders hebben vervolgens een uitvoeringsagenda opgesteld. Daarin staan drie opgaven:

  1. Gemeenten bewust maken van de rol en positie van gezinshuizen.
  2. Het leren in netwerken door de gezinshuizen. Wat is er nodig is om de kwaliteitscriteria toe te passen? Sluiten ze aan bij alle doelgroepen en vormen?
  3. Vakmanschap: het opleiden van bestaande en nieuwe gezinshuisprofessionals in relatie tot de jeugd- en gezinsprofessional.

In het e-zine ‘Plan je pad’ komen verschillende gezinshuisouders aan het woord die hun pad planden en zich verder bekwaamden. Het e-zine is bedoeld voor gezinshuisouders en aanbieders van gezinshuiszorg. Het e-magazine bedoeld om (toekomstige) gezinshuisouders meer inzicht te geven in de verschillende mogelijkheden die er zijn qua opleiding. En om te inspireren om door te blijven leren.
Het e-magazine is een initiatief van het Kernteam Gezinshuizen. 

Online platform ‘Gezinshuizen samen sterk’  

Samenwerken aan de professionalisering van het gezinshuiswerkveld door ervaringen, informatie en kennis met elkaar te delen. Dat kan via het online platform ‘Gezinshuizen samen sterk’, een initiatief van het Kernteam Gezinshuizen 2020-2021. Beheerder van het platform is Present 24×7.

Professionals die werkzaam zijn in het gezinshuiswerkveld kunnen op het platform ervaring en kennis uitwisselen via de chat, nieuwsberichten lezen, documenten downloaden en via een kalender deelnemen aan activiteiten of bijeenkomsten.

Podcasts (Meneer Steenis & de gezinshuizen) 

Deze podcastserie geeft een inkijkje in het dagelijkse reilen en zeilen van drie verschillende gezinshuizen. “Meneer Steenis” gaat in gesprek over wat er nodig is om kinderen en jongeren steeds betere jeugdhulp te bieden in deze gezinshuizen. De kwaliteitscriteria gezinshuizen zijn hierbij leidend. Voor elk gezinshuis zijn er twee afleveringen. Na afloop van de lancering van elke podcast vond een ‘digitaal cafe’ plaats waar gezinshuisouders, professionals en managers bij jeugdhulpaanbieders, franchise-organisaties, sociale wijkteams en beleidsadviseurs bij gemeenten in gesprek gingen over gezinshuizen.

De gehele serie is hier te vinden: https://www.brancheszorgvoorjeugd.nl/berichten/podcasts/meneer-steenis-de-gezinshuizen-aflevering-1-4/

Meer informatie:

Factsheet gezinshuizen

e-Book Gezinshuizen

www.present24x7.nu

Actueel