Aflevering 4: Moniek en Rob over prioriteit aan onderwijs in de jeugdhulp

In de podcast Ketenbreed Leren gaan Mannus Boote, ervaringswerker, en Marjan de Lange, onderzoeker, met ervaringsdeskundigen en professionals op zoek naar verbeterkansen voor de jeugdhulp. 

In deze podcastserie bouwen we voort op het onderzoek ‘Betrek mij gewoon’ met levensverhalen van 31 jongeren die intensieve, specialistische hulpverleningstrajecten hebben doorgemaakt. Deze ouders en jongeren legden in dit onderzoek de vinger op de zere plek. Ze verwoorden waar ze behoefte aan hadden en maken ons duidelijk wat hen geholpen zou hebben. Wat had bijvoorbeeld meer vertrouwen gegeven en wat was nodig voor meer regie over hun eigen leven?

Dit heeft geleid tot een aantal rode draden en aanbevelingen. In de vierde aflevering staat de vierde rode draad uit het onderzoek centraal en die luidt: jeugdigen breken hun schoolcarriere voortijdig af: jeugdprofessionals geven onderwijs geen prioriteit.

Mannus en Marjan spreken hierover met Rob Gilsing, lector jeugdhulp in transformatie bij de Haagse Hogeschool en Moniek Slagter, socioloog. Ze is ervaringsdeskundig ouder en heeft aan den lijve ervaren hoe belangrijk het was dat er maatwerk kwam voor haar thuiszittende kind nadat ze niet ‘paste’ in het reguliere schoolsysteem. Rob beaamt dit: onderzoek laat zien hoe belangrijk onderwijs is en hoe vaak dat niet goed gaat als je kijkt naar aantal onderwijsplekken en de wisselingen die daarin zijn, Ze spreken over het belang van kleinschaligheid in onderwijs waar ook aandacht moet zijn voor welzijn en vrijetijdsbesteding.

Rode draad uit het onderzoek ‘Betrek mij gewoon’
De jeugdigen die meededen aan ‘Betrek mij gewoon’, hebben vrijwel allemaal problemen met school ervaren. Zo volgde ongeveer 60% drie maanden of langer geen onderwijs (18 van de 31) en zijn 13 jeugdigen op een lager schoolniveau geëindigd dan bij de start (40%). Vrijwel iedere jeugdige maakte in zijn of haar leven een schoolwisseling mee (naast de overgang van de basis- naar de middelbare school). Gemiddeld maakten de jeugdigen vier schoolwisselingen mee. Eén jeugdige maakte tien schoolwisselingen mee.

Opvallend was dat 12 van de 29 jeugdigen pestervaringen hadden. Deze vormden soms de start van de latere, zich opstapelende problemen. Pesten werd op de scholen van de jeugdigen niet goed aangepakt. Vaak ging het jarenlang door met alle gevolgschade van dien (bijvoorbeeld Muscatell et. al., 2022). De geïnterviewde ouders lieten hun zorgen blijken en hoewel zij dit ook bij de school aangaven, gebeurde er in hun ogen te weinig met die signalen. Na verloop van tijd kon dit een reden zijn om hun kind van de school te halen.

Andere oorzaken voor schoolwisselingen zijn het niet kunnen bieden van passend onderwijs door de school of (over)plaatsingen op verblijfsplekken binnen de jeugdzorg. Een wisseling van verblijfsplek betekent vaak automatisch ook een wisseling van school (Steenkuijl, 2022).

Meer lezen? 
https://www.brancheszorgvoorjeugd.nl/berichten/actueel/betrek-mij-gewoon/