Gemeenten moeten zo snel mogelijk meer geld krijgen voor de jeugdzorg. Dat zeggen de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) nu uit onderzoek van AEF blijkt dat gemeenten ruim 1,5 miljard tekort komen op het budget dat zij van het Rijk krijgen. “De conclusies zijn helder. Er moet geld bij,” aldus Hans Spigt, voorzitter van de BGZJ. Maar alleen geld voor de gemeenten vindt de BGZJ niet voldoende. Ook aanbieders van de gespecialiseerde zorg voor jeugd staan er financieel slecht voor. Een aanzienlijk deel draait rode cijfers, maar die verliezen zijn niet meegenomen bij het onderzoek. “Om de jeugdzorg echt beter te maken, moeten ook afspraken worden gemaakt over eerlijker tarieven voor aanbieders en over aanpassingen aan het jeugdzorgstelsel. Gemeenten en Rijk zullen snel met elkaar in gesprek gaan. Het lijkt ons niet meer dan logisch dat wij daarbij aanschuiven.”

Gemeenten worstelen al jaren met hun tekorten en drukken mede daardoor op de tarieven van jeugdzorgaanbieders. Uit onderzoeken van Jeugdautoriteit, EY, Intrakoop, en Jeugdzorg Nederland blijkt dat met name ook de grotere aanbieders van gespecialiseerde zorg voor jeugd er financieel slecht voorstaan. Spigt: “We gaan er vanuit dat het Rijk, bij zulke forse tekorten van gemeenten, snel actie onderneemt. Daarmee zijn de problemen in de jeugdzorg echter niet opgelost. Meer budget moet ook echt leiden tot betere tarieven voor aanbieders. Daar zullen we heel scherp op zijn.”

Het AEF-onderzoek richt zich specifiek op de financiën. Hoewel de forse tekorten een grote rol spelen, zijn de problemen in de jeugdzorg niet alleen financieel van aard. De BGZJ stelde bijna een jaar geleden een negen-punten-plan op, voor een betere organisatie van jeugdhulp en jeugdbescherming. Daarin pleiten de jeugdbranches naast faire tarieven voor minder vrijblijvende (boven)regionale samenwerking, zorgvuldigheidseisen bij inkoop en een Jeugdautoriteit met doorzettingsmacht en ruime bevoegdheden. Een deel van de punten komt terug in het wetsvoorstel Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugd dat begin volgend jaar naar de Tweede Kamer gaat.

De BGZJ is het samenwerkingsverband van Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz, VGN en VOBC.