Aanbieders van jeugdzorg, jeugdprofessionals en vertegenwoordigers van cliënten, jongeren en naasten roepen de nieuwe Tweede Kamer op om door te gaan met de Hervormingsagenda Jeugd én om de voorgenomen bezuiniging van 511 miljoen euro voor 2025 te schrappen. “Een structurele oplossing hoort vooral thuis in een nieuw coalitieakkoord, daarom roepen we de Tweede Kamer nu op om deze bezuiniging in ieder geval voor 2025 te schrappen, om onomkeerbare schade aan de sector te voorkomen”, zo schrijven de gezamenlijke jeugdpartijen in hun brief in aanloop naar het begrotingsdebat over jeugdzorg op 29 januari.

“De timing van het begrotingsdebat, in een demissionaire periode terwijl de informateur gesprekken voert met vier partijen, maakt dat wij een beknopte boodschap aan u mee willen geven: ga op volle kracht door met de uitwerking van de Hervormingsagenda Jeugd. Vertraging of stilstand in afwachting van een nieuw regeerakkoord is het slechtst denkbare scenario voor de jeugdsector. Daarnaast vinden wij het onverantwoord om de voor 2025 ingeboekte (extra) bezuiniging van 511 miljoen euro door te zetten, zeker nu er nog geen begin van een invulling is voor dit bedrag. Wij roepen de Tweede Kamer dan ook op deze bezuiniging te schrappen.”

Verdere vertraging is funest

De vertegenwoordigers van cliënten, jongeren en naasten (de cliënt-vertegenwoordigende organisaties), van jeugdprofessionals (de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd) en van aanbieders (de samenwerkende Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd) benadrukken dat het al lang heeft geduurd voor de Hervormingsagenda Jeugd er was en dat de uitwerking ook nog tijd kost. “Verdere vertraging is funest voor kinderen, jongeren en gezinnen, én voor een sector die al met zeer grote problemen kampt.” Inhoudelijke brieven die de jeugdpartijen recent individueel of in andere coalities aan de informateur of de Tweede Kamer stuurden, zijn als bijlagen bij de brief voor het begrotingsdebat gevoegd.

Klik hier om de brief van de jeugdpartijen te lezen
Klik hier om de bijlagen bij de brief te lezen
Klik hier voor de agenda van het begrotingsdebat jeugd op 29 januari 2024