Vandaag lanceert de Jeugdautoriteit (JA) haar nieuwe website en eerste online magazine. Om zorg te dragen voor goede en beschikbare jeugdhulp voor alle kinderen, jongeren en gezinnen in Nederland die dat nodig hebben, werkt de Jeugdautoriteit aan het oplossen en voorkomen van knelpunten en problemen binnen het jeugdhulpstelsel. Ook als er een kinderbeschermingsmaatregel en/of jeugdreclassering nodig is, moet de continuïteit gewaarborgd worden.

Hoe de Jeugdautoriteit hieraan bijdraagt in samenwerking met de sector is op de nieuwe site terug te vinden. Zowel de Jeugdautoriteit-onderzoeksrapporten van de Jeugdautoriteit, als de activiteiten op gebied van monitoren en signaleren via het Early Warning Systeem, casuïstiek en voorkomen komen aan bod. Naast de jeugdhulpaanbieders (Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd), gemeenten (VNG), de ministeries VWS en JenV, behoren de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie Justitie en Veiligheid, het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, de Nederlandse Zorgautoriteit, en banken tot de doelgroep met wie de Jeugdautoriteit samenwerkt aan de doorontwikkeling van het jeugdhulpstelsel.

Karel Schuurman, directeur Jeugdautoriteit: “Een mooi moment, de lancering van onze nieuwe site en magazine zo tegen het einde van een bewogen jaar! We hebben te maken met een stelsel en partijen die volop in ontwikkeling zijn en zitten daarnaast midden in een crisis. Belangrijke ondersteunende communicatie die helpt bij het breder kenbaar maken van onze rol en activiteiten binnen het jeugdhulpstelsel en hoe we met betrokken partijen willen zorgen voor goede en beschikbare jeugdhulp – is dan geen overbodige luxe! De Jeugdautoriteit zet in op het verbinden van partijen en kennis binnen het stelsel om zo knelpunten en problemen nog beter te kunnen voorkomen. Een integrale aanpak met als doel een zelflerend jeugdhulpstelsel.”