Ervaringsdeskundigheid is een veelgehoord begrip in het jeugdzorgdomein, maar wat wordt hier nu precies mee bedoeld? Gemeentes en zorgaanbieders werken op alle fronten in de jeugdhulp met elkaar samen. Ouders en jongeren worden hier soms bij betrokken, maar vaak ook nog helemaal niet. Steeds meer gemeentes en instellingen tonen wel interesse in het inzetten van ervaringsdeskundigheid, maar zijn nog zoekende in hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. Dat ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp prachtige resultaten kan opleveren staat buiten kijf. 

De afgelopen jaren heeft het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) in verschillende regio’s in Nederland de inzet van ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp op de kaart gezet. Het grote enthousiasme van de regio-ambassadeurs en de ervaringsdeskundigen heeft ervoor gezorgd dat de zorg steeds beter bij de hulpvraag van ouders en jongeren aansluit. Nu is het zaak dit perspectief structureel te waarborgen in het zorgdomein.

In een driedelige serie over ervaringsdeskundigheid gaat het OZJ in op het concept, de opbrengsten- en de toekomst van ervaringsdeskundigheid. Wat betekent ervaringsdeskundigheid voor professionals? Welke vorm en omvang heeft het al in Nederland? Wat zien we daarbij voor ontwikkelingen? Wat moeten en kunnen professionals hiermee? Wat zijn kansen en uitdagingen als het gaat om ervaringsdeskundigheid? En wat betekent dit voor de toekomst van ervaringsdeskundigheid?

Het tweede artikel “Ervaringsdeskundigen bieden inspirerende oplossingen” lees je hier.

Lees ook het eerste artikel: Het inzetten van ervaringsdeskundigen helpt de hulpvraag te verduidelijken’