Wetenschappelijke, praktijk- en ervaringskennis over kleinschalig verblijf voor kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen is nu beschikbaar op de website van het Nederlands Jeugdinstituut. Het doel hiervan is om gemeenten en jeugdhulpinstellingen te helpen de omslag te maken van residentiële leefgroepen naar kleinschalig verblijf.

Kleinschalig verblijf in de jeugdhulp wordt steeds meer gezien als een goed alternatief voor residentiële leefgroepen. Een kleinschalig verblijf is een woonvorm voor een klein aantal kinderen en jongeren met complexe problemen, en een beperkt aantal vaste professionele opvoeders. Deze vorm van jeugdhulp biedt kinderen en jongeren een thuis om op te groeien met mogelijkheden voor specialistische begeleiding op maat. Er is nu kennis beschikbaar over onder andere verschillende vormen van kleinschalig verblijf, de organisatie, het leef- en leerklimaat en de begeleiding. Deze kennis is in ontwikkeling en wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden, nieuwe onderzoeksresultaten, ontwikkelingen bij JeugdzorgPlus en de aansluiting met onderwijs.

Klankbordgroep

De beschikbare kennis over kleinschalig verblijf was voorheen versnipperd. Eerder dit jaar vormde zich een initiatiefgroep, bestaande uit jeugdhulpinstellingen, onderwijsinstellingen, het netwerk StroomOp, het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, Jeugdzorg Nederland en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft vanuit deze initiatiefgroep kennis verzameld en verrijkt. De initiatiefgroep is gewijzigd in een klankbordgroep, die ook in de toekomst ontwikkelingen volgt, kennis aandraagt en voorstellen doet voor verder onderzoek.

Praktijkleernetwerk

Het Nederlands Jeugdinstituut faciliteert vanaf 2021 een praktijkleernetwerk voor iedereen die wil meewerken aan de ontwikkeling van kleinschalig verblijf in de jeugdhulp. De inrichting van dit netwerk is afhankelijk van de respons, de kennisbehoefte en de vragen die deelnemers stellen. Onder aan deze pagina kunt u zich aanmelden voor het praktijkleernetwerk.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie