Wat zijn gezinshuizen? Hoe zijn ze ontstaan? Wat zijn de kansen en uitdagingen? Waarom komen er steeds meer gezinshuizen? En ook: wat zijn de ervaringen van bewoners, gezinshuisouders en hun kinderen? Om hier meer inzicht in te geven, is een brochure ontwikkeld met informatie en verhalen uit de praktijk.

Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is het aantal kinderen in een gezinshuis met circa 25 procent gestegen. Er bestaan nu circa 1.000 gezinshuizen in Nederland waar bijna 3.200 kinderen jongeren wonen. Ruim 70 zorgaanbieders bieden deze vorm van jeugdhulp aan.

Steeds meer kinderen die niet thuis kunnen wonen, vinden een veilige plek in een gezinshuis.

Deze publicatie is bedoeld voor gemeenten, jeugdhulporganisaties, (potentiële) gezinshuisouders en jeugdhulpprofessionals. Doel: De bekendheid van gezinshuizen vergroten zodat deze vorm van zorg wordt versterkt.