Aflevering 5 Shannon en Jessica over de behandeling van ouders in de jeugdhulp

In de podcast Ketenbreed Leren gaan Mannus Boote (ervaringswerker) en Marjan de Lange (onderzoeker) met ervaringsdeskundigen en professionals op zoek naar verbeterkansen voor de jeugdhulp. 

In deze podcastserie bouwen we voort op het onderzoek ‘Betrek mij gewoon’ met levensverhalen van 31 jongeren die intensieve, specialistische hulpverleningstrajecten hebben doorgemaakt. Deze ouders en jongeren legden in dit onderzoek de vinger op de zere plek. Ze verwoorden waar ze behoefte aan hadden en maken ons duidelijk wat hen geholpen zou hebben. Wat had bijvoorbeeld meer vertrouwen gegeven en wat was nodig voor meer regie over hun eigen leven?

Dit heeft geleid tot een aantal rode draden en aanbevelingen. In deze vijfde aflevering staat ook de vijfde rode draad uit het onderzoek centraal en die luidt: ouders krijgen nauwelijks aandacht, begeleiding of behandeling voor hun eigen problemen.

Mannus en Marjan spreken hierover met Jessica Vervoort Schel, orthopedagoog generalist en werkt bij Koraal als programmaleider Inhoud & Onderzoek Jeugd en met Shannon Bos, ervaringsdeskundige. Ze hebben het over de samenhang tussen ouders die zelf negatieve gebeurtenissen hebben meegemaakt, hun opvoedingsgedrag en de ontwikkeling van hun kinderen kind. Als ouders niet zelf hebben kunnen leren om hun emoties te reguleren, is het voor hen veel moeilijker hun kinderen te ondersteunen bij het reguleren van hun emoties.

Rode draad uit het onderzoek ‘Betrek mij gewoon’
Op basis van dit onderzoek bleek er bij 14 van de 30 ondervraagde ouders in ‘Betrek mij gewoon’ eigen problematiek te spelen waarvoor geen behandeling is geweest. Mogelijk is hier sprake van onderrapportage. De uitkomsten van de 22 ingevulde vragenlijsten OQ45 lieten zien dat tien ouders bovengemiddeld tot zeer hoog scoren op psychische problematiek, problemen in de relaties met familie en vrienden en problemen in het functioneren op school/werk en in de vrije tijd.

Daarnaast lieten de 26 ingevulde ACE-vragenlijsten zien dat de meerderheid van de ouders meer dan vier ingrijpende ervaringen rapporteert. De drie meest voorkomende zijn: regelmatig uitgescholden, beledigd, vernederd of teleurgesteld worden, het gevoel hebben dat niemand van je houdt of naar je omkijkt en regelmatig door een ouder of volwassene geknepen, geduwd, geslagen of dingen naar je hoofd gegooid krijgen. In de dossiers is vrijwel niet terug te vinden dat de ouders hiervoor behandeling kregen. Slechts bij twee van de zeven ouders met vier of meer ingrijpende ervaringen stond in het dossier vermeld dat ze voor hun problematiek behandeling ontvingen.

Meer lezen? 
https://www.brancheszorgvoorjeugd.nl/berichten/actueel/betrek-mij-gewoon/