Reeks gesprekken over ‘jongeren als stakeholder in de jeugdhulp’

Als jongere niet thuis kunnen wonen. Wat zijn dan kleinschalige alternatieven waarbij jongeren echt ervaren dat er met hen samengewerkt wordt?

In deze derde podcast gaat Suroesh Jazayeri in gesprek met Gerty en Suzan Aalten en Eva. Gerty en Suzan hebben met hun Gezinshuis Gentle de deuren geopend voor kinderen die om verschillende redenen niet thuis kunnen wonen. Eva is één van de jongeren. Eva woont nu vier jaar bij hen. Wat drijft Gerty en Suzan om een gezinshuis te runnen? Hoe zorg je ervoor dat de kinderen een zo normaal mogelijk leven krijgen? Hoe werken Gerty en Suzan met jongeren samen? Wat is volgens hen de sleutel tot succes?

“Als ik hier kom, kom ik echt thuis.” De 16-jarige Eva vertelt hoe het haar bevalt in het Gezinshuis. Wat is er zo bijzonder waardoor Eva zich thuis voelt? Wat maakt Gerty en Suzan zo gewoon? Hoe ziet ze haar toekomst? Gespreksleiding en montage podcast: Suroesh Jazayeri en Justin Kamstra. Volg de podcast via bgzj.nl of via je favoriete podcastplatform.

Listen to us! Is een reeks van podcasts over uiteenlopende thema’s in de jeugdhulp: onderwijs, jeugdhulp gesloten setting, kleinschalige opvang, jongereninitiatieven. Elke keer met een ander onderwerp, maar steeds vanuit de insteek: samenwerken met jongeren, hoe dan?! En hoe draagt dit bij aan steeds betere jeugdhulp? De podcastserie Listen to us maakt onderdeel uit van het project Jongere als stakeholder in jeugdhulp en is onderdeel van het programma StroomOP. Volg de podcast via bgzj.nl of via je favoriete podcastplatform.

Andere podcasts in deze reeks:

Podcast 1. Onderwijs, van diploma gericht naar talent en passie gestuurd.

Hoe kun je binnen het onderwijs samen werken met jongeren vanuit een positie waarin iedereen student is? Wat betekent dit voor de studenten? Wat vraagt dit van docenten en van een onderwijssysteem?

Podcast 2. Jeugdhulp gesloten setting
Kun je ook met jongeren samenwerken binnen een gesloten setting? Hoe doe je dat dan? En hoe is het om samen te werken met ervaringsdeskundigen en professionals? Wat is het effect daarvan op de jongeren? En wat betekent dit voor de organisatie?

Podcast 4.Jongereninitiatieven jongerenparticipatie
In de GGz is al veel ervaring opgedaan met participatie en ervaringsdeskundigheid. Waar staat het de jeugdzorg nu? En wat kan de jeugdzorg hiervan leren?

Podcast 5. Jongereninitiatieven ervaringsdeskundigheid
Waarom zou je niet samen werken met ervaringsdeskundigen? Wat geeft het jou als professional? Wat levert het jongeren op? En…hoe staat het met het inzetten van jouw ervaring? Is dat vanzelfsprekend of toch nog ff niet?

Podcast 6. Justitiële Jeugdinrichting: uitgerangeerd of tel je nog mee? Je zult maar in een JJi opgenomen zijn. Welk perspectief heb je? Wat zijn de rolmodellen om jou heen? Hoe beïnvloeden zij het leven en toekomstperspectief van de jongere? Ben je opgegeven of is er nog hoop? En wat kan het inzetten van ervaringsdeskundigheid daarin doen?

Podcast 7. Jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid: preventie
Door jongeren in een vroeg stadium te betrekken en met hen samen te werken, investeer je in betrokken jeugd. Bovendien geef je jongeren de kans om te groeien, zelfvertrouwen te ontwikkelen en geef je jezelf kans om verrast te worden. Jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.

Meer informatie?

Bekijk ook het StroomOP-project ‘Jongeren als stakeholder in de jeugdhulp’