Gesprekken over ‘jongeren als stakeholder in de jeugdhulp.

In deze tweede podcast gaat Suroesh Jazayeri in gesprek met Nino Hensen. Nino vertelt over zijn jeugd, hoe hij angst kon bestrijden en wat voor effect dat op zijn leven had. Openhartig gaat hij in op zijn route naar de jeugdgevangenis, hoe hij daarop terug kijkt en hoe hij zichzelf daaruit gewerkt heeft.

Nino is nu professional in de gesloten jeugdhulp. Hoe doe je dat: samenwerken met jongeren als gelijkwaardige partner? Helpt je eigen ervaring in het contact met jongeren? En werken vanuit je hart, wat helpt daarbij de professional en de jongere?

Gespreksleiding en montage podcast: Suroesh Jazayeri en Justin Kamstra. Volg de podcast via bgzj.nl of via je favoriete podcastplatform.

Listen to us! Is een reeks van podcasts over uiteenlopende thema’s in de jeugdhulp: onderwijs, jeugdhulp gesloten setting, jeugdhulp een alternatief op residentiele opvang, jongereninitiatieven. Elke keer met een ander onderwerp, maar steeds vanuit de insteek: samenwerken met jongeren, hoe dan?! En hoe draagt dit bij aan steeds betere jeugdhulp? De podcastserie Listen to us maakt onderdeel uit van het project Jongere als stakeholder in jeugdhulp en is onderdeel van het programma StroomOP. Volg de podcast via bgzj.nl of via je favoriete podcastplatform.

Andere podcasts in deze serie zijn:

Podcast 1. Onderwijs, van diploma gericht naar talent en passie gestuurd.

Hoe kun je binnen het onderwijs samen werken met jongeren vanuit een positie waarin iedereen student is? Wat betekent dit voor de studenten? Wat vraagt dit van docenten en van een onderwijssysteem?

Podcast 3. Jeugdhulp, een alternatief op ‘residentieel’
Als jongere niet thuis kunnen wonen. Wat zijn dan alternatieven waarbij jongeren echt ervaren dat er met hen samengewerkt wordt?

Podcast 4.Jongereninitiatieven jongerenparticipatie
In de GGz is al veel ervaring opgedaan met participatie en ervaringsdeskundigheid. Waar staat het de jeugdzorg nu? En wat kan de jeugdzorg hiervan leren?

Podcast 5. Jongereninitiatieven ervaringsdeskundigheid
Waarom zou je niet samen werken met ervaringsdeskundigen? Wat geeft het jou als professional? Wat levert het jongeren op? En…hoe staat het met het inzetten van jouw ervaring? Is dat vanzelfsprekend of toch nog ff niet?

Podcast 6. Justitiële Jeugdinrichting: uitgerangeerd of tel je nog mee? Je zult maar in een JJi opgenomen zijn. Welk perspectief heb je? Wat zijn de rolmodellen om jou heen? Hoe beïnvloeden zij het leven en toekomstperspectief van de jongere? Ben je opgegeven of is er nog hoop? En wat kan het inzetten van ervaringsdeskundigheid daarin doen?

Podcast 7. Jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid: preventie
Door jongeren in een vroeg stadium te betrekken en met hen samen te werken, investeer je in betrokken jeugd. Bovendien geef je jongeren de kans om te groeien, zelfvertrouwen te ontwikkelen en geef je jezelf kans om verrast te worden. Jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.

Podcasts en ZOOM Inn’s

Gekoppeld aan de onderwerpen van de podcastreeks organiseren we in samenwerking met OZJ  (Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd) ZOOM Inn’s. Deze webinars gaan dieper in op de onderwerpen van de podcasts met de mogelijkheid voor interactie.

Meer informatie?

Bekijk ook het StroomOP-project ‘Jongeren als stakeholder in de jeugdhulp’