Wat?

Monitoring van de ontwikkelingen op de speerpunten van het Actieplan ‘Best Passende Zorg voor Kwetsbare Jongeren’. De ontwikkelingen worden in cijfers en verhalen weergegeven op een dashboard. Naast het dashboard evalueren jongeren, ouders, en professionals vanuit hun eigen beleving de jeugdhulp aan de hand van de StroomOP app. De app en het dashboard vormen samen de StroomOP Monitor.


Hoe?

De speerpunten uit het actieplan zijn vertaald naar meetbare en gezamenlijk gedragen indicatoren. Deze indicatoren geven met objectieve cijfers alsook de beleving van jongeren, ouders en professionals van het StroomOP panel (via de StroomOP app) inzicht in het verbeteren van de jeugdhulp op de verschillende speerpunten.


Waarom?

De StroomOP Monitor geeft inzicht in de ontwikkelingen op de speerpunten van het actieplan zodat gezamenlijk geleerd en verbeterd kan worden. In de doorontwikkeling van de StroomOP Monitor is het de wens dat de monitor onderdeel wordt van een sectoroverstijgende lerende beweging waarin jongeren, ouders en professionals vanuit een integrale benadering werken aan het bereiken van doelen van jongeren.Resultaten

  1. Een Delphi-onderzoek heeft concrete indicatoren opgeleverd. De indicatoren zijn vastgesteld in samenspraak met de expertgroep van de StroomOP Monitor en 43 directeuren en behandelcoördinatoren vanuit de JeugdzorgPlus.
  2. Het StroomOP dashboard en de StroomOP app zijn vol in ontwikkeling. Vanwege de grote diversiteit in speerpunten zal de focus het komend jaar liggen op vier van de veertien speerpunten uit het actieplan, namelijk individueel maatwerk, gezinsgericht werken, het terugdringen van suïcides en het stoppen met gedwongen afzonderen. Een ervaringsdeskundige ouder en jongere nemen deel aan het ontwikkelproces van de app en de werving van panelleden.
  3. Het beheer van het dashboard en de app is belegd bij Jeugdzorg Nederland en bij de BGZJ. In het proces wordt samengewerkt met Jeugdzorg Nederland zodat de monitor ook na de projectfase blijft draaien.

Lessen geleerd uit de StroomOP beweging

In dit project wordt veel samengewerkt met andere partijen en projecten. Vanuit verschillende perspectieven wordt er in gezamenlijkheid met veel energie gewerkt aan ontwikkeling op de speerpunten. Dit werkt enthousiasmerend in het van elkaar leren en samen verder komen.


In de deze animatie-video wordt uitgelegd hoe de StroomOP Monitor werkt.

Hoe werkt de StroomOp monitor from BGZJ on Vimeo.

Doe mee aan het StroomOP Panel

Eén van de informatiebronnen voor de StroomOP Monitor is het StroomOP panel. Dit panel wordt gevormd door jongeren, ouders en professionals. Panelleden geven hun mening aan de hand van verschillende thema’s zoals suïcidepreventie en gezinsgericht werken.