StroomOP wil snellere en betere jeugdhulp. We willen zo veel mogelijk voorkomen dat jongeren in de JeugdzorgPlus terecht komen door sneller goede passende hulp te bieden aan jongeren en hun ouders. Voor jongeren waarvoor verblijf in de JeugdzorgPlus nodig is willen zij deze zorg verbeteren en verkorten. In het landelijke actieplan Best passende zorg voor kwetsbare jongeren (BGZJ) staat beschreven hoe we dat bereiken. De StroomOP Monitor geeft zicht op hoe het er in de jeugdhulp voor staat en of we veranderingen zien. Er worden cijfers verzameld uit de jeugdhulp en we vragen naar de ervaring en beleving van jongeren, ouders en professionals.De uitkomsten worden zichtbaar gemaakt op het StroomOP dashboard. Zo kunnen we samen met gemeenten, zorginstellingen, onderwijs, jongeren, ouders en professionals uit de jeugdhulp leren van de cijfers en de zorg verbeteren.

StroomOP panel

Eén van de informatiebronnen voor de StroomOP monitor is het StroomOP panel. Dit panel wordt gevormd door jongeren, ouders en professionals. Panelleden geven via de StroomOP app hun mening aan de hand van verschillende thema’s zoals suïcidepreventie en gezinsgericht werken. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd of je als jongere genoeg steun en veiligheid hebt ervaren, of je als ouder voldoende bij de behandeling bent betrokken en of je als professional je voldoende vaardig voelt in je werk. Deelname aan het panel betekent dat je meerdere keren per jaar wordt uitgenodigd om een korte set van vragen in te vullen via de StroomOP app. Het invullen duurt steeds maximaal 10 minuten. De antwoorden worden verwerkt tot anonieme resultaten die niet tot personen te herleiden zijn. Er zal zorgvuldig en vertrouwelijk worden omgegaan met de gegevens die worden verzameld*. 

Deelnemen aan het StroomOP panel

Ben je een jongere tussen de 16 en 23 jaar en ontvang je jeugdhulp, ben je een ouder met een kind in de jeugdhulp of werk je in de jeugdhulp, dan nodigen we je uit om deel te nemen aan het StroomOP panel via de StroomOP app. Onder jeugdhulp verstaan we bijvoorbeeld ambulante zorg thuis, verblijf op een (behandel)groep of in een pleeggezin. Het maakt niet uit om wat voor jeugdhulp het gaat: iedereen kan deelnemen. 

Hoe kan ik deelnemen aan het StroomOP panel?

Binnenkort is de StroomOP app te downloaden in de App Store en Google Play Store. In de app kun je je aanmelden om deel te nemen aan het StroomOP panel. Met het beantwoorden van vragen ontvang je punten. Deze punten kun je inwisselen voor een cadeaubon. Deelname aan het StroomOP panel kan op ieder moment worden beëindigd. Klik hier voor de flyer van het StroomOP panel.

Wil je bericht ontvangen wanneer de StroomOP app online is?

Vul dan je naam en emailadres in op dit formulier.

    Zodra de app te downloaden is in de App Store en Google Play Store ontvang je een e-mail van ons. 

    Klik hier om de flyer te downloaden.

    * Door je interesse kenbaar te maken voor deelname aan het StroomOP panel, gebruikt de BGZJ persoonsgegevens, namelijk je naam, e-mailadres en of je een jongere, ouder of professional bent. We zullen je maximaal tweemaal mailen over de voortgang van de ontwikkeling van de StroomOP app, en over de daadwerkelijke deelname aan het StroomOP panel. Mocht je uiteindelijk besluiten om niet deel te nemen, dan zullen we je gegevens een maand na ingebruikname van de app verwijderen. Mocht je wel willen deelnemen, dan kun je t.z.t. een account aanmaken en bewaren we je gegevens zolang je deelneemt aan het StroomOP panel.