Op 10 december 2020 vond de StroomOPloop plaats, het event voor jeugd- en onderwijsprofessionals die samen voor steeds betere jeugdhulp gaan. Kijk hier alle inspirerende, energieke en kwetsbare verhalen terug.

‘It takes a village to raise a child,’ stelt corporate antropoloog Daniëlle Braun, auteur o.a. van de Corporate Tribe en #antropoloogdesvaderlands. Haar energieke verhaal gaat onder meer over netwerksamenwerking en de inzet van rituelen en totems bij verandering. Die zijn nodig om beter met elkaar te verbinden, om om te gaan met onzekerheid en die zorgen ervoor dat je als organisatie bij elkaar blijft. Ook in de jeugdhulp.

Karim Landoulsi, ondersteuningsfunctionaris cliëntenparticipatie bij De La Salle & Maashorst en Anthony Trommelen vertellen hoe je jongeren in een intramurale setting kunt laten meedoen, meedenken en meebeslissen. Hoe geef je deze jongeren en hun ouders echt een stem? ‘Wees onder de indruk van hun verhalen, van hun veerkracht en van hun creatieve oplossingen. Die ontdek je pas in de relatie, in het directe contact en in de afstemming’, aldus Karim.

Suzan Terweij, hoofd zorgontwikkeling bij Parlan, legt uit hoe zij probeert de instroom naar JeugdzorgPlus te verminderen en kleinschalige voorzieningen op te zetten in Noord-Holland. Peter Dijkshoorn, landelijke ambassadeur lerend jeugdhulpstelsel, praat ons bij over zijn visie op het lerende jeugdhulpstelsel. ‘We willen niet meer dat kinderen in gesloten jeugdzorg komen. Hoe richten we de jeugdhulp lerend in, zodat uiteindelijk alle kinderen zo thuis mogelijk opgroeien?’

Carlijn Mol, jeugdkwartiermaker en ervaringsdeskundige en Marian Dobbe, bestuurder KOOS Utrecht over het Utrechtse model: samen werken in de wijk. KOOS Utrecht is als netwerkorganisatie verantwoordelijk voor alle specialistische jeugdhulp in het westelijk deel van Utrecht. Gestart als pilot 2017 met Extr@teams. In 2020 zijn er in alle wijken buurtgerichte specialistische expertiseteams, in de nabijheid van de buurtteams jeugd en gezin.

‘It was not an easy road, but I’m now ready to bring joy and fire….’ In deze bijzondere talk neemt hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Arne Popma je mee in zijn persoonlijke ontwikkeling, de rol van mentoren en de kracht van samen optrekken (“muziek maken”) binnen de #stroomop beweging. Niet door macht maar door samen het goede voorbeeld te geven. En ja… dan moet je dat zelf ook doen in zo’n presentatie, vindt Arne.