Bekijk de replays van het ochtend programma:

Introductie en toelichting op de ambitie: Alle kinderen wonen thuis?!- hoe werken we gezinsgerichter in de jeugdhulp? Door dagvoorzitters Hilde Tempel, directeur bestuurder, St Jeugd Noord Veluwe en klinisch psycholoog Accare en Jason Bhugwandass, ervaringsdeskundige ExpEx.

Danielle Jansen, socioloog, universitair hoofddocent organisatie van zorg voor kinderen en jeugdigen, RUG, UMCG en Accare: Kijk op het gezin door de tijd heen.

Wij zijn de sleutel: Vraaggesprek met bestuurders van branches voor de jeugdzorg: Hoe werken wij gezinsgerichter? En hoe faciliteren de branches hun professionals om gezinsgerichter te werken?

Met: Bas Timman, bestuurder Jeugdformaat; Astrid Rotering, bestuurder JB West; Ingrid Widdershoven, bestuurder Koraal; Mariëlle Ploumen, bestuurder Altrecht.

Een lerende kijk op verandering! Hoe leerden we in 30 jaar binnen de psychosezorg dat alle kinderen met ouders met een psychose bij hun eigen ouders opgroeien? Door Rikus Knegtering, Hoofd wetenschappelijk onderzoek, psychiater en opleider, Lentis Groningen.

Intermezzo “Het ligt niet aan mij” door Marjan de Lange, projectleider Ketenbreed leren.

De werkpraktijk en wetenschap draaien aan de knoppen, een interactieve invulling door praktijk en wetenschap van de cruciale factoren voor gezinsgerichter werken aan de hand van de “nul-ambities”.

Onder leiding van Peter Dijkshoorn, Landelijke ambassadeur Lerend Jeugdstelsel OZJ, met Bram Orobio de Castro, hoogleraar orthopedagogiek UvA; Jessica Vervoort, hoofd onderzoek en ontwikkeling Koraal. En Chris Kuiper, bijzonder hoogleraar Intergenerationele overdracht en risico- en beschermende factoren in de opvoeding van jeugdigen UvA en Danielle Janssen, socioloog/universitair hoofddocent Organisatie van zorg voor kinderen en jeugdigen RUG, UMCG en Accare.