Door het grote aantal coronabesmettingen en de aangescherpte corona maatregelen vinden de branches het niet langer verantwoord om een fysiek congres te organiseren. Daarom vindt het congres online plaats, met een live gestreamd programma. Deelnemers zijn hierover geïnformeerd en ontvangen een deelnamelink

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor het plenaire ochtendprogramma via het online platform.

LIVE STREAM

10.30 – 10.40 uur: Start plenair programma met toelichting op de ambitie: Alle kinderen wonen thuis?!- hoe werken we gezinsgerichter in de jeugdhulp? Door dagvoorzitters Hilde Tempel, directeur bestuurder, St Jeugd Noord Veluwe en klinisch psycholoog Accare en Jason Bhugwandass, ervaringsdeskundige ExpEx.

10.40 – 10.50 uur: Kick-start door Danielle Jansen, socioloog, universitair hoofddocent organisatie van zorg voor kinderen en jeugdigen, RUG, UMCG en Accare: Kijk op het gezin door de tijd heen.

10.50 – 11.05 uur: Wij zijn de sleutel: Vraaggesprek met bestuurders van branches voor de jeugdzorg: Hoe werken wij gezinsgerichter? En hoe faciliteren de branches hun professionals om gezinsgerichter te werken?

Met: Bas Timman, bestuurder Jeugdformaat; Astrid Rotering, bestuurder JB West; Ingrid Widdershoven, bestuurder Koraal; Mariëlle Ploumen, bestuurder Altrecht.

11.05 – 11.25 uur: Een lerende kijk op verandering! Hoe leerden we in 30 jaar binnen de psychosezorg dat alle kinderen met ouders met een psychose bij hun eigen ouders opgroeien? Door Rikus Knegtering, Hoofd wetenschappelijk onderzoek, psychiater en opleider, Lentis Groningen.

11.25 – 11.40 uur: Intermezzo “Het ligt niet aan mij” door Marjan de Lange, projectleider Ketenbreed leren.

11.40 – 12.40 uur: De werkpraktijk en wetenschap draaien aan de knoppen, een interactieve invulling door praktijk en wetenschap van de cruciale factoren voor gezinsgerichter werken aan de hand van de “nul-ambities”.

Onder leiding van Peter Dijkshoorn, Landelijke ambassadeur Lerend Jeugdstelsel OZJ, met Bram Orobio de Castro, hoogleraar orthopedagogiek UvA; Jessica Vervoort, hoofd onderzoek en ontwikkeling Koraal. En Chris Kuiper, bijzonder hoogleraar Intergenerationele overdracht en risico- en beschermende factoren in de opvoeding van jeugdigen UvA en Danielle Janssen, socioloog/universitair hoofddocent Organisatie van zorg voor kinderen en jeugdigen RUG, UMCG en Accare.

12.40 uur: Einde ochtendprogramma

ONLINE WORKSHOPPROGRAMMA – BESLOTEN

13.15 – 14.15 uur: Workshopronde 1:  Elke ronde heeft 11 workshops. Deelnemers ontvangen uiterlijk 26 november inbellink.

14.45 – 15.45 uur: Workshopronde 2:  Elke ronde heeft 11 workshops. Deelnemers ontvangen uiterlijk 26 november inbellink.

Overzicht workshops:

Workshop 1: De waarde van de gedeelde verklarende analyse

Hoe krijg je inzicht in de samenhang, het ontstaan en het voortbestaan van problemen en leg je verbanden tussen deze factoren?

Hilde Tempel, directeur bestuurder, St Jeugd Noord Veluwe en klinisch psycholoog Accare en Jessica Vervoort, hoofd onderzoek en ontwikkeling Koraal

Workshop 2: Naar meer veiligheid en opvoederschap in huis

Hoe krijg je het gezin in the lead bij het werken aan veiligheid? Op welke manier kunnen jeugdbescherming, jeugdhulp en volwassenpsychiatrie beter samenwerken?

Silvana Bos, programmaleider Perspectiefbiedend opvoederschap, Jeugdbescherming Amsterdam en Sandra Hol, programmaleider, Levvel.

Workshop 3: Onderweg naar JZ-Plus thuis

Hoe houdt het gezin regie als sprake is van 24 uurs hulpverlening in het gedwongen kader van JZPlus?

Leo Bathoorn, trajectbegeleider Thuis Best, Via Jeugd en Suzanne Pruijssers, MST supervisor bij de Viersprong.

Workshop 4: Herstelgerichte ouderschapsbehandeling voor ouders met een ernstige psychische aandoening.

Hoe vinden specialistische jeugdhulp, volwassenpsychiatrie en jeugdbescherming elkaar eerder en beter? Hoe wordt eerder gewerkt aan hereniging voor of eventueel na uithuisplaatsing van de kinder(eren)?

Cecil Prins-Aardema, manager behandelbeleid van Gezinspsychiatrie GGZ Drenthe

Workshop 5: Integrale aanpak van meervoudige zorgen in gezinnen

Hoe sluit je aan en blijf je in verbinding ook als het ingewikkeld is?

Malanca Schut, adviseur team Oppakken en Leren van Complexe Casuïstiek OZJ

Workshop 6: Versterken kwetsbaar ouderschap

Hoe kun je gezinsgericht werken als ouders kampen met psychische of cognitieve onvermogens?

Maurice Kuijenhoven, oudercoördinator en maatschappelijk werker Beter Thuis en Saskia Bastings, verpleegkundig specialist volwassen-ggz Beter Thuis I

Workshop 7: Versterken van informele steun

Hoe geef jij belangrijke naaste(n) een betere positie en rol zodat je 24 uurs zorg voorkomt?

Ineke Glissenaar, ontwikkelaar Voorkomen uithuisplaatsing OZJ

Workshop 8: Voorkomen van of omgaan na scheiding

Hoe voorkom je schade aan kinderen en opvoeders voor of bij scheidingen?

Gerdien Kalma, voorzitter Landelijke werkgroep Ouderschap Blijft en gedragswetenschapper Levvel en Ellemieke Moser, lid van de ontwikkelgroep Ouderschap Blijft en gedragswetenschapper Parlan

Workshop 9: Respijt op zijn tijd

Hoe kun je ouders ontlasten zodat zij er kunnen zijn voor hun kinderen?

Marianne Daamen, unitmanager SDW Roosendaal

Workshop 10: De kracht van verbinding

Hoe kom je van stroeve compromissen naar gezamenlijke vervolgstappen met kinderen, ouders en samenwerkingspartners?
Maak op interactieve wijze kennis met de ‘IK JIJ WIJ’-werkmethode van Wilde Kastanje Training & Opleiding en ontdek de beste gesprekspartner in jezelf.

Ilse van Kemenade, trainer De Wilde Kastanje

Workshop 11: Faciliteren van de beweging van 0

Hoe kun je als organisatie de weg naar 0 kinderen die niet optimaal thuis opgroeien faciliteren?

Peter Dijkshoorn, landelijke ambassadeur Lerend Jeugdhulpstelsel OZJ

Meer informatie over het congres en hoe in te schrijven is hier te vinden.