‘We willen kennis over wat werkt naar de praktijk brengen. Hiervoor is begrijpelijke taal nodig die de barrière tussen wetenschap en praktijk overbrugt. Maar ook een kritische houding naar methoden zonder wetenschappelijk fundament. Als we stroomopwaarts willen bewegen, zullen we nog sterker moeten verbinden met onder andere wetenschap(pers)’. 

Xavier Moonen is hoogleraar en lector orthopedagogiek. Bij de start van StroomOP spraken we met Xavier over zijn rol binnen StroomOP, over waarom stroomopwaartswerken van belang is en wat dat inhoudt. 

Twee jaar later voerden we dat gesprek nogmaals.

We vroegen hem of StroomOP voldoende heeft opgeleverd. En hoe we werkelijk tot betere hulp aan kwetsbare kinderen en hun gezinnen komen. Waar moeten we dan vooral mee doorgaan? Ook Xavier geeft de peddel door. Bekijk de video. Bekijk de video.


Xavier Moonen from BGZJ on Vimeo.