Intervisiebijeenkomsten voor bestuurders

De zorg voor de jeugd kan en moet beter. Eerder, sneller en beter passende hulp bieden aan kwetsbare kinderen en gezinnen, zo thuis mogelijk, vraagt ook om goed werkende samenwerkingsverbanden tussen organisaties met verschillende expertise.

Bestuurders spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen én het succes van samenwerkingsverbanden. BGZJ, de samenwerking van Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz, VGN en VOBC, nodigt daarom bestuurders uit haar achterban uit voor een intervisiebijeenkomst op verschillende locaties in het land. Doel is om samen te leren van de bestuurlijke dilemma’s bij samenwerking in de jeugdhulp. In een besloten, persoonlijke setting, onder leiding van gerenommeerde gespreksleiders, wisselt u – in een kleine groep – met elkaar van gedachten over wat er nodig is om samenwerkingsverbanden binnen én buiten de jeugdhulp verder te brengen.

Het gaat hierbij om vragen als:

  • Hoe geef ik vorm aan een samenwerkingsverband en versterk ik daarmee ook mijn eigen organisatie?
  • Hoe neem ik mijn medewerkers mee in onze gezamenlijke transformatie-opdracht?
  • Hoe draag ik verantwoordelijkheid in het samenwerkingsverband? En hoe verhoud ik mij hierover tot de raad van toezicht?
  • Wat te doen als de samenwerking onder druk komt te staan? Wat doet dit met mij als persoon?

Collega’s nodigen u uit

Bekijk hier de video’s van enkele bestuurders uit de BGZJ-achterban die het belangrijk vinden om met collega-bestuurders het gesprek over dit onderwerp aan te gaan.

Voor dit project werkt BGZJ samen met Patrick Kenis, hoogleraar Public Governance aan Tilburg University. Hij doet onderzoek naar nieuwe organisatievormen zoals organisatienetwerken. Een organisatievorm die je ook in de jeugdhulp steeds vaker tegenkomt. Bekijk hier de minicolleges waarin Patrick Kenis ingaat op de eigenschappen, dilemma’s en succesfactoren van organisatienetwerkenDe geanonimiseerde output van de bijeenkomsten gebruikt hij voor een publicatie over onderzoek naar organisatienetwerken in de jeugdhulp.

Ga hier naar de officiële uitnodiging voor data, locaties en gespreksleiders, en meld u aan.

Ga hier direct naar het aanmeldformulier.