Hoe voorkom je dat een jongere (tijdelijke) gesloten wordt geplaatst als er grote zorgen zijn over zijn veiligheid en de best passende ambulante hulp of open setting niet beschikbaar is? Hoe kan het percentage spoedplaatsingen in gesloten jeugdzorg omlaag? Wat kun je als gedragswetenschapper nu al anders doen?

Deze vragen kwamen ter sprake tijdens de Mastermind-sessies waarin voor gedragswetenschappers werkzaam in de brede keten van jeugdhulpverlening en jeugdbescherming dit voorjaar met elkaar in gesprek gingen. De belangrijkste conclusies lees je terug in bijgaand rapport .Ook is er een praatplaat ‘Wat kan ik anders doen?’ ontwikkeld met concrete tips door en voor gedragswetenschappers.

Verbeteren jeugdhulp

De Masterminds zijn een initiatief van NIP, NVO, de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd en StroomOp, als vervolg op de expertmeeting in december vorig jaar. Doel van dit project is gedragswetenschappers te ondersteunen bij hun rol om bij te dragen aan de doelen van het plan Best Passende Zorg: het verbeteren van gesloten jeugdhulp en voorkomen dat jongeren hierin terechtkomen.

Concrete veranderopgave

De resultaten van de Masterminds en mogelijke oplossingen bespreken de initiatiefnemers in september in dialoogsessies met onder meer ervaringsdeskundigen, beleidsmedewerkers bij gemeenten/VNG, een kinderrechter, psychiaters in de ggz en vertegenwoordigers van wijkteams. Doel is zowel voor spoedplaatsingen als voor alternatieven voor gesloten jeugdhulp te komen tot een concrete veranderopgave die alle betrokkenen samen in praktijk gaan brengen.