Plan Best passende zorg - StroomOp

De best passende zorg voor kwetsbare jongeren. Dat is het doel van het gezamenlijk actieplan van de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) en het ministerie van VWS voor de komende jaren. In het plan staan maatregelen om de huidige JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) te verbeteren. Zo moeten gedwongen afzonderingen tot het verleden behoren en het aantal suïcides omlaag. Bovendien moet het aantal gesloten plaatsingen en onnodige doorplaatsingen drastisch verminderen. Betere ondersteuning thuis, betere ambulante zorg en nieuw beter passend zorgaanbod moeten daarvoor zorgen. Het plan is gemaakt door en voor de brede jeugdsector.

Stroomop naar steeds beter

Het actieplan is uitgewerkt in een programma en een beweging onder de naam StroomOP. De agenda van StroomOP, opgesteld door een groep professionals vanuit verschillende beroepsmatige en ervaringsdeskundige disciplines, is vrij eenvoudig: eerder, sneller en beter passende hulp voor jongeren en hun ouders in een omgeving, die liefdevol, stabiel en veilig is; én liefst thuis geboden. De realisatie ervan is minder makkelijk: het vraagt tijd om door de stroperigheid van regelgeving, allerlei belangen, en vele procedures een weg te banen. Het vraagt aandacht, vele schouders die het willen dragen en het vertrouwen van iedereen om het gezamenlijk beter kunnen doen.

Jeugdhulp met een plus

StroomOP streeft naar een jeugdhulp met een plus.

  • Jeugdhulp met de meest hoogwaardige evidence-based zorg gegeven en waar nodig, niet te vergeten, behandeling. Jeugdhulp die systeemgericht is, met passend en perspectief biedend onderwijs, dagbesteding of werk.
  • Jeugdhulp met minder ‘instroom’, met minder(crisis)plaatsingen en met minder doorplaatsingen van jongeren naar en tussen gesloten settingen.
  • Jeugdhulp met veel aandacht voor suïcidepreventie, en voor alternatieven voor dwangtoepassingen zoals gesloten afzondering.
  • Jeugdhulp met stroomopwaarts steeds meer alternatieven in behandeling voor jongeren en hun ouders, met aandacht voor het gezinsgericht werken, kleinschalig daar waar enigszins mogelijk, en door realisatie van meer kleinschalige voorzieningen.
  • Jeugdhulp met meer mogelijkheden om jongeren en gezinnen thuis te ondersteunen.

Kortom, jeugdhulp die voor jongeren, ouders én samenleving als een plus wordt ervaren.