Gezinshuizen

Als thuiswonen niet meer kan, willen we dat kinderen zo thuis mogelijk kunnen opgroeien. Gezinshuizen of andere gezinsgerichte voorzieningen kunnen dan de uitkomst zijn. Sommige kinderen kunnen door problematiek of specifieke behandelingen niet in pleegzorg terecht. Een gezinshuis biedt een stabiele plek waarbij in ieder geval één van de gezinshuisouders professioneel is opgeleid.

Steeds meer kinderen die tijdelijk of langdurig niet thuis of bij familie kunnen wonen, vinden een veilige plek in een gezinshuis. Door het groeiende aantal gezinshuizen is er behoefte aan duidelijke kwaliteitscriteria voor deze kleinschalige vorm van jeugdhulp. In overleg met medewerkers in gezinshuizen hebben experts die criteria opgesteld: de landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen.

Gezinsgerichte voorzieningen willen we verder ontwikkelen. Het koersdocument ‘Sterke gezinshuizen’ bevat de denkrichting voor doorontwikkeling. De sector zelf en de belangrijkste stakeholders hebben vervolgens een uitvoeringsagenda opgesteld. Daarin staan drie opgaven:

  1. Gemeenten bewust maken van de rol en positie van gezinshuizen.
  2. Het leren in netwerken door de gezinshuizen. Wat is er nodig is om de kwaliteitscriteria toe te passen? Sluiten ze aan bij alle doelgroepen en vormen?
  3. Vakmanschap: het opleiden van bestaande en nieuwe gezinshuisprofessionals in relatie tot de jeugd- en gezinsprofessional.

BGZJ werkt hierbij samen met Gezinshuis.comPresent 24/7 – VNG – Nji – OZJ – VWS

Meer over

https://www.gezinspiratieplein.nl/

de landelijke kwaliteitscriteria Gezinshuizen.

Het koersdocument ‘Sterke gezinshuizen