Samenwerking onderwijs

Ieder kind heeft het recht om te leren, zich optimaal te ontwikkelen en om volwaardig mee te kunnen doen. Ook de kinderen die meer zorg nodig hebben of kinderen met een (levenslange) beperking moeten mee kunnen doen. Helaas is dat nog niet voor alle kinderen in Nederland vanzelfsprekend.

De aansluiting tussen onderwijs, kinderopvang, (jeugd)gezondheidszorg en jeugdhulp kan en moet beter.  BGZJ is daarom partner van de coalitie Onderwijs, zorg en jeugd. Daarin werken we aan een optimale verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. Op basis van het advies ‘Met andere ogen’  zijn we een lerende netwerkaanpak gestart. Om zo te ontdekken wat wel en wat niet werkt.

> Lees het rapport Met andere ogen.

> Ga naar de website Aanpak met andere ogen.nl