Gezinsgericht werken

Met gezinsgerichte hulp bedoelen we allerlei vormen van hulp waarbij het kind én de ouders, gezin, het systeem onderdeel uitmaken van de probleemanalyse en ook van de behandeling. Het gezin heeft de regie en betrekken we bij de behandeling. Gezinsgerichte hulp kan intensieve ambulante jeugdhulp zijn waarbij we kinderen zoveel mogelijk thuis helpen, het hele gezin therapie krijgt en we opname van de jongere voorkomen. Is opname toch nodig, dan of zorgen ervoor dat opname van korte duur is.

Samenwerking volwassenenggz en schuldhulpverlening

Van professionals uit de jeugdhulp vraagt dit om meer systemisch te denken en te werken, maar ook om meer samen te werken met professionals uit de volwassenenggz, relatietherapie en de schuldhulpverlening.

Kijk op het Platform Integrale Specialistische Jeugdhulp voor goede voorbeelden zoals:

InVerbinding, IBC Karakter, Thuisbest , Kwetsbare gezinnen en onzichtbare kinderen Fier en FACT jeugd Breda .