In de zomer van 2019 is StroomOP gestart naar aanleiding van de lancering van het actieplan “Best passende zorg voor kwetsbare jongeren”. StroomOP heeft hierbij als doel om uitvoering te geven aan de veranderopgaven die in het actieplan zijn geformuleerd en een beweging op te starten die zich richt op het ‘stroomopwaarts’ verbeteren van de jeugdhulp.

In het najaar van 2020 is StroomOP (ruim) een jaar bezig sinds de lancering van het actieplan en is op verschillende manieren, in samenwerking met professionals, organisaties, ouders en jongeren geprobeerd de beweging in gang te zetten. Er zijn projecten geïniteerd, er is kennis verzameld, gedeeld, geopinieerd en er wordt dagelijks ingezet op het stroomopwaarts verbeteren van de jeugdhulp.

Binnnen het stroomopwaarts werken staan leren en verbeteren centraal. De StroomOP-aanjagers willen zelf ook blijven leren en verbeteren in hoe zij zich organiseren en te werk gaan in het stroomopwaarts verbeteren van de jeugdhulp.

StroomOP heeft daarom twee adviseurs van OchtendMensen (onderdeel van TwynstraGudde) gevraagd een terugbliksessie vorm te geven. In deze terugbliksessie stond centraal om samen met de StroomOP-aanjagers eens stroomafwaarts terug te kijken op het afgelopen jaar en wat hieruit geleerd kan worden.

Drie hoofdvragen stonden hierbij centraal:

  1. Welke resultaten zijn er geboekt?
  2. Vaart StroomOP nog de goede richting op?
  3. Wat kan StroomOP hieruit leren?

Lees hier de uitgebreide evaluatie terug.