‘Het onderwijs en de bijbehorende waarden – kansengelijkheid, een veilig leerklimaat, optimale ontplooiingsmogelijkheden – blijven organiseren binnen andere vormen jeugdhulp. Het dagprogramma is onvoldoende ontwikkeld, waardoor gemakkelijk verveling optreedt, nieuwe vormen van verblijf zullen dat eerder bemoeilijken. Hoe kom je tot een geïntegreerd dagprogramma van leren, leven, vrijetijdsbesteding. Met betrokken en goed opgeleide professionals? Daar ga ik voor’.

Martijn Zaal is regiodirecteur bij een speciaal onderwijs instelling. Bij de start van StroomOP spraken we met Martijn over zijn rol binnen StroomOP, over waarom stroomopwaartswerken van belang is en wat dat inhoudt. Bekijk de video (links).

Twee jaar later voerden we dat gesprek nogmaals.

We vroegen hem wat de beweging StroomOP in twee jaar tijd voor elkaar heeft gekregen. Hoe het heeft geholpen in het denken over het doel van ‘0 onderbroken schoolloopbanen’. Martijn geeft de peddel door. Bekijk de video (rechts).