Eerder, sneller en beter passende hulp bieden aan kwetsbare jongeren en ouders, zo thuis mogelijk: hoe doe je dat? Samen en stroomopwaarts naar steeds betere jeugdhulp. Doe je mee?

Op 10 december was de StroomOPLoop live vanuit TivoliVredenburg. online te volgen. Met inspiratietalks en regionale ‘breakoutrooms’ waar je meekijkt en praat, samen met andere jeugd- en onderwijsprofessionals.

Een sterker voorveld, onderwijs op maat, netwerkzorg, gezinsgericht werken, de inzet van ervaringsdeskundigheid en ontwikkeling van vernieuwende jeugdhulp met een Plus. Daar maken we ons sterk voor. We dagen je uit, inspireren en motiveren je om samen de koers voor betere jeugdhulp uit te zetten.

Vraag je je af:

  • Wat StroomOP werken is, wat jij van anderen kunt leren?
  • Wat je tools en aanpak zijn en wie je nodig hebt om StroomOP te varen?
  • Hoe je je route bepaalt? Wat jouw stip op de horizon is?
  • Wat je doet als je afdrijft? Hoe blijf je samenwerken als het spannend wordt (en hoe verdraag je dat)?
  • Wat is er nodig voor een hele StroomOP vloot? Hoe creëren we beweging in het veld?

Meld je dan aan voor het online event StroomOPloop. Deelname is gratis.

Dit event is al geweest.

Volg je StroomOP, de podcast al?
Luister naar inspirerende verhalen van jeugdhulpprofessionals over stroomopwaarts werken.

Programma StroomOPloop 10 december

Arne Popma, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie en betrokken bij StroomOP. Arne praat ons bij over ‘stroomopwaarts werken’, over zijn drive om te blijven gaan voor ‘onze jongeren’ en niet weg te kijken of door te schuiven naar anderen wanneer het lastig wordt.

‘Hoe organiseren en verbreden we vervolgens de inhoudelijke netwerken waarin professionals met elkaar leren en samenwerken? Netwerksamenwerking is het thema en de beweging waar we naartoe moeten’.

Danielle Braun, corporate antropoloog o.a. auteur van de Corporate Tribe en #antropoloogdesvaderlands over netwerksamenwerking  en de inzet van rituelen bij verandering: om te verbinden, te dealen met onzekerheid en te zorgen dat organisaties niet uit elkaar vallen. Hoe is dat van toepassing op het werk in de jeugdhulp?

In regionale breakoutrooms bespreken we jullie ideeën over samenwerken en netwerken. En wat je daarbij in de weg staat.

Suzan Terweij, hoofd zorgontwikkeling bij Parlan en betrokken bij StroomOP vertelt hoe zij probeert de instroom naar JeugdzorgPlus te verminderen en kleinschalige voorzieningen op te zetten in Noord-Holland.

‘Het organiseren van Jeugdhulp met een Plus vanuit de ambulante lijn, dat zie ik als stroomopwaarts werken. Integrale Ambulante Intensieve hulp toevoegen, daar waar het kind woont. Thuis, in een pleeggezin, gezinshuis of in een kleinschalige woonvorm. Dat is Jeugdhulp met een Plus. Samen de ‘behandelcarriere’ van kinderen die nu nog verplaatst worden van groep naar groep, doorbreken. Dat is mijn visie die ik graag in de praktijk breng’. 

Luister ook alvast naar de podcast ‘Hoe minder JeugdzorgPlus, hoe beter’ met Suzan Terweij, werkzaam bij Parlan.

Peter Dijkshoorn, landelijk ambassadeur lerend jeugdhulpstelsel en betrokken bij StroomOP praat ons bij over zijn visie op het lerende jeugdhulpstelsel.

‘Er was een moment dat Rijkswaterstaat dacht: wat raar dat we dodelijke slachtoffers in het verkeer als normaal zien. Ze besloten te streven naar 0 verkeersdoden. Dezelfde gedachten waren er in de petrochemische industrie. Waarom vinden we het ‘normaal’ dat er zoveel ongelukken in onze sector zijn? Door voortdurende verbeteringen is het aantal ongelukken met 85% afgenomen. Nu is de beurt aan ons: we willen niet meer dat kinderen in gesloten jeugdzorg komen. Hoe richten we de jeugdhulp lerend in, zodat uiteindelijk alle kinderen zo thuis mogelijk opgroeien?’

Karim Landoulsi is ondersteuningsfunctionaris cliëntenparticipatie bij De La Salle & Maashorst. Hij vertelt uit eigen ervaring hoe je jongeren in een intramurale setting kunt laten meedoen, meedenken en meebeslissen. De jongeren en hun ouders zijn de ervaringsdeskundigen. Hoe geef je deze jongeren en hun ouders echt een stem? ‘Wees onder de indruk van hun verhalen, van hun veerkracht en van hun creatieve oplossingen. Die ontdek je pas in de relatie, in het directe contact en in de afstemming’

Carlijn Mol, jeugdkwartiermaker en ervaringsdeskundige en Marian Dobbe, bestuurder KOOS Utrecht over het Utrechtse model: samen werken in de wijk. KOOS Utrecht – als netwerkorganisatie- is verantwoordelijk voor alle specialistische jeugdhulp in het westelijk deel van Utrecht. In 2017 werd er gestart met een pilot van zogeheten Extr@teams. In 2020 zijn er in alle wijken buurtgerichte specialistische expertiseteams. Waardevol, zeker omdat ze in de nabijheid van de buurtteams jeugd en gezin zijn gepositioneerd. Deze transitie in gang gezet om meer verschil te kunnen maken voor kinderen, jongeren en gezinnen en daarmee de zorg verder te transformeren.

Luister ook alvast naar de podcast ‘Hulp op maat geef je samen’ van Maya Hofhuis, werkzaam bij KOOS Utrecht.

De StroomOPloop is een samenwerking tussen StroomOP, Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Landelijk Kenniscentrum LVB en het Nederlands Jeugdinstituut.