Wat?

Het bespreken van dilemma’s met collega gedragswetenschappers en psychiaters in een veilige setting. Hierdoor ontstaat bewustwording dat dilemma’s ook anders aangepakt kunnen worden en zijn beslissingen nooit meer second best maar altijd het beste voor kind en gezin.


Hoe?

Via online Masterminds waarbij cruciale beslissers in drie sessies spreken over dilemma’s rond veiligheid in de Jeugdhulp. Zie ook: Online masterminds voor psychiaters en gedragswetenschappers | Branches Zorg voor Jeugd.


Waarom?

Gedragswetenschappers hebben een grote invloed op het verbeteren van de gesloten jeugdhulp en voorkomen dat jongeren in gesloten zorg terecht komen. Voor elk verzoek tot een machtiging, spoedmachtiging of voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdzorg is een verklaring van een onafhankelijk gekwalificeerd gedragswetenschapper vereist.


Resultaten

  1. Bewustwording en echt anders gaan werken van gedragswetenschappers en een aantal psychiaters.
  2. Vanaf de eerste sessies in mei 2020 hebben 205 gedragswetenschappers in 27 groepen elkaar geïnspireerd en van elkaar geleerd.
  3. In de vervolgsessies is de nadruk meer komen te leren op experimenteren en “doen” en worden ook psychiaters uitgenodigd.
  4. Methode Masterminds wordt nu ook gebruikt voor het op gang brengen van beweging rondom samenwerken met steunfiguren.

Lessen geleerd uit de StroomOP beweging

Het project wordt vanuit de BGZJ gedraaid, in samenwerking met StroomOP en de samenwerkende beroepsverenigingen. Deze combi werkt heel goed.

Meer informatie?

Gedragswetenschappers duiken in de dilemma’s van gesloten jeugdzorg: terugblik op Masterminds

Hoe voorkom je dat een jongere (tijdelijke) gesloten wordt geplaatst als er grote zorgen zijn over zijn veiligheid en de best passende ambulante hulp of open setting niet beschikbaar is? Hoe kan het percentage spoedplaatsingen in gesloten jeugdzorg omlaag? Wat kun je als gedragswetenschapper nu al anders doen?

Deze vragen kwamen ter sprake tijdens de Mastermind-sessies waarin voor gedragswetenschappers werkzaam in de brede keten van jeugdhulpverlening en jeugdbescherming dit voorjaar met elkaar in gesprek gingen.

De belangrijkste conclusies lees je terug in bijgaand rapport. Ook is er een praatplaat ‘Wat kan ik anders doen?’ontwikkeld met concrete tips door en voor gedragswetenschappers. Lees verder.