StroomOPwaarts de toekomst in

Ik laat je niet alleen
10 dec 2021

Ik laat je niet alleen

Wat? Het drastisch verminderen van gedwongen afzondering (streven naar nul) van jongeren die tijdelijk verblijven…

Lees verder

Initiatieven van onafhankelijk gedragswetenschappers: Masterminds
6 dec 2021

Initiatieven van onafhankelijk gedragswetenschappers: Masterminds

Het bespreken van dilemma’s met collega gedragswetenschappers en psychiaters in een veilige setting.

Lees verder

In contact blijven
6 dec 2021

In contact blijven

Wat? Branchebreed delen van kennis, gezamenlijk leren en reflecteren en doorontwikkelen op het gebied van…

Lees verder

Kennisnetwerk kleinschaligheid
6 dec 2021

Kennisnetwerk kleinschaligheid

Wat? Het versterken van de ontwikkeling van kleinschaligheid (residentieel open/gesloten en Justitiële Jeugdinrichtingen) in diverse…

Lees verder

StroomOP Monitor
6 dec 2021

StroomOP Monitor

In 2019 hebben de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) en het ministerie van VWS…

Lees verder

Best passend onderwijs voor kwetsbare jongeren
6 dec 2021

Best passend onderwijs voor kwetsbare jongeren

Wat? Dit project stimuleert een beweging binnen onderwijs en jeugdhulp waardoor minder jongeren in de…

Lees verder

Jeugdhulp Plus Thuis
6 dec 2021

Jeugdhulp Plus Thuis

Wat? Het ontwikkelen van een wetenschappelijke, organisatorische en praktische basis waarop kwalitatief sterke familiegerichte interventies…

Lees verder

Jongeren als stakeholder
6 dec 2021

Jongeren als stakeholder

Meepraten en meebeslissen is in Nederland een groot goed. Medezeggenschapsraden bepalen bijvoorbeeld mede het beleid…

Lees verder

Mindspace: ruimte voor stress bij complexe problematiek
6 dec 2021

Mindspace: ruimte voor stress bij complexe problematiek

Wat? Het vergroten van kennis en bewustzijn over stress en het omgaan met stress in…

Lees verder

StroomOPloop, online inspiratie congres
10 dec 2020

StroomOPloop, online inspiratie congres

Wat? De StroomOPloop is een oploop in de (letterlijke) zin van een samenscholing rondom visie…

Lees verder