Ik ga voor het belang van professioneel leiderschap en het stimuleren van nieuwsgierigheid bij professionals. Het organiseren en verbreden van de inhoudelijke netwerken waarin professionals met elkaar leren en samenwerken. Netwerksamenwerking is het thema en de beweging waar we naartoe moeten’.

Arne Popma is kinder- en jeugdpsychiater en hoogleraar. Bij de start van StroomOP spraken we met Arne over zijn rol binnen StroomOP, over waarom stroomopwaartswerken van belang is en wat dat inhoudt. Bekijk de video (links).

Twee jaar later voerden we dat gesprek nogmaals.

We vroegen hem wat StroomOP heeft opgeleverd? En waar hij zich mee bezig heeft gehouden. Tot slot vroegen we hem waar hij van droomt als het gaat om verbetering van de zorg voor jeugd. En aan wie hij de peddel doorgeeft. Bekijk de video (rechts).