‘Het afbouwen en overbodig maken van de JeugdzorgPlus, waarbij we streven naar andere vormen van jeugdhulp en waarin nauw wordt samengewerkt met het onderwijs. Stoppen met gedwongen afzonderen is hierin een belangrijk. Maar ook het versterken van vakmanschap van professionals, waarin leren, samenwerken en onderzoeken centraal staat. We moeten de professionele nieuwsgierigheid blijven stimuleren’.

Frederique Coelman in klinisch psycholoog en hoofd zorg bij een jeugdzorginstelling. Bij de start van StroomOP spraken we met Frederique over haar rol binnen StroomOP, over waarom stroomopwaartswerken van belang is en wat dat inhoudt. Bekijk de video (links).

Twee jaar later voerden we dat gesprek nogmaals.

We vroegen aan haar wat StroomOP als beweging heeft opgeleverd. Welke rol zijn daarin zelf heeft gespeeld. Waar ze stroom tegen heeft ervaren maar waar ook stroom mee. Na twee jaar StroomOP geeft Frederique de peddel door. Bekijk de video (rechts).