‘Het scheppen van een lerend klimaat en het structureren van het leerproces van professionals in de JeugdzorgPlus vormgeven, daar ga ik voor. Een professionele identiteit omvat de bereidheid om te leren (wat is er aan de hand?), patronen te herkennen in het maatwerk en te reflecteren op je eigen handelen. Maar ook je professionele identiteit behouden en de ingewikkeldheid van het hele ‘stuk’ te verdragen’.