Zorg leert altijd weer. Kijk hoe we tijdens corona op basis van feiten, inclusief feiten over zaken die we nog niet weten, de zorg én ons gedrag aanpassen en een crisis te boven komen. Hoe kunnen we jeugdhulp net zo lerend inrichten, erkennend dat we nooit álles weten en kunnen oplossen, lerend over steeds betere zorg, over betere en prettiger maatschappelijke interventies en over steeds betere organisatie van jeugdhulp. En dat met grote doelen voor ogen: geen kinderen  en jongeren zitten ‘gesloten’.

Peter Dijkshoorn is ambassadeur lerend jeugdhulpstelsel. Bij de start van StroomOP spraken we met Peter over zijn rol binnen StroomOP, over waarom stroomopwaartswerken van belang is en wat dat inhoudt. Bekijk de video (links).

Twee jaar later voerden we dat gesprek nogmaals.

Aan hem vroegen wij wat StoomOP als beweging in gang heeft gezet en ook opgeleverd heeft. Hoe helpt het om de zorg voor kwetsbaren kinderen en hun gezinnen te verbeteren? Bekijk de video (rechts).

Peter vertelt in z’n video o.a. over het boekje Op de groei, dat hij met de Beweging van Nul schreef. Op de groei sluit aan op een beweging die ze op veel plekken waarnemen: een beweging naar een bewuste, ontspannen, mens- gerichte, mentaal krachtige en bloeiende samenleving, waarin ieder mens de gelegenheid heeft naar vermogen het beste uit zichzelf te halen. Je kunt het boekje via de site van de Beweging van Nul downloaden.