StroomOP is een netwerk van zorg- en onderwijsprofessionals die streven naar de ‘best passende zorg voor kwetsbare jongeren’. Dit is de titel van het gelijknamige actieplan dat uitvoerig beschrijft wat nodig is om de hulp en het onderwijs aan jongeren die tijdelijk worden opgenomen te verbeteren, en om te voorkomen dat jongeren opgenomen worden. Belangrijke pijlers zijn: een lerend stelsel van jeugdhulp, het versterken van de professionele expertise en het bevorderen van individueel maatwerk voor kinderen en gezinnen.

In deze video leggen StroomOppers uit wat StroomOp werken volgens hen inhoudt. Kijk je mee?