In deze nieuwe StroomOP de podcast-serie zoeken we uit hoe de hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders beter kan. Wat is er voor nodig om hun leefwereld centraal te stellen en aan te sluiten op hun behoeften? Hoe kunnen we ondersteuning en zorg zó organiseren dat zorgprofessionals geen hokjeshulp geven, maar samenwerken? Hoe krijgen we het voor elkaar dat jongeren en hun ouders niet verdwaald raken in een doolhof van instanties en professionals, maar gemakkelijk de hulp vinden die ze willen?

In zes afleveringen zullen twaalf bevlogen jeugdhulpverleners vertellen hoe de hulp eerder, beter, passender en liefdevoller kan. Hoe we stroomopwaarts kunnen werken. De podcast wordt gepresenteerd door Malou van Hintum (wetenschapsjournalist).

Deze serie is een vervolg op de reeks afleveringen van vorig jaar, die je nog steeds kunt beluisteren op deze site van de BGZJ.

Hoe voorkomen we een jungle van instanties?

En hoe kunnen we het zó inrichten dat alle kinderen de zorg krijgen die ze nodig hebben?

Hulpverleners van allerlei pluimage zien de voordelen van onderlinge afstemming en samenwerking, maar dat lijkt op te houden bij de gesloten jeugdzorg. De JeugdzorgPlus is bedoeld voor complexe kinderen en jongeren die een gevaar vormen voor zichzelf en/of hun omgeving. Maar zijn alle spoedplaatsingen die daar plaatsvinden – driekwart van de binnenkomers – wel echt nodig?

Nee, zegt Sandra Kortekaas. Jongeren komen er vaak terecht omdat veel eerder in het traject niet de goede dingen zijn gedaan en niet de juiste mensen zijn betrokken. Nee, zegt ook Niels ter Huurne. Er wordt te weinig nagedacht over de doelmatigheid, de proportionaliteit en de effectiviteit van plaatsing. 

Het voortraject moet dus veel beter, maar het natraject ook. Want kinderen die instromen in de jeugdzorgplus, zullen ook weer uitstromen. Sandra: ‘Een plaatsing in de jeugzorgplus lijkt het moment waarop alles stopt. Terwijl er dan juist actie nodig is!’ Niels: ‘Breng die werelden bij elkaar. Dan kunnen we de expertise naar het kind brengen, in plaats van andersom.’ En dat is vaak het beste. 

Luister hier naar de podcast: Professionele nabijheid

Luister hier naar de podcast: Gezinsgericht en integraal werken