In deze nieuwe StroomOP de podcast-serie zoeken we uit hoe de hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders beter kan. Wat is er voor nodig om hun leefwereld centraal te stellen en aan te sluiten op hun behoeften? Hoe kunnen we ondersteuning en zorg zó organiseren dat zorgprofessionals geen hokjeshulp geven, maar samenwerken? Hoe krijgen we het voor elkaar dat jongeren en hun ouders niet verdwaald raken in een doolhof van instanties en professionals, maar gemakkelijk de hulp vinden die ze willen? 

In deze serie vertellen twaalf bevlogen jeugdhulpverleners hoe de hulp eerder, beter, passender en liefdevoller kan. Hoe we stroomopwaarts kunnen werken. De podcast wordt gepresenteerd door Malou van Hintum (wetenschapsjournalist).

Deze serie is een vervolg op de reeks afleveringen van vorig jaar, die je nog steeds kunt beluisteren op deze site van de BGZJ.

Hoe kunnen jeugdhulpprofessionals in een wijkteam goed samenwerken met belangrijke naasten? 

Jongeren en gezinnen kunnen de ‘tijdelijke passanten’ nodig hebben die hulpverleners zijn. Maar ze hebben vaak ook behoefte aan iemand die hen ondersteuning geeft, goed kent én er langere tijd voor hen kan zijn. Een naaste – oma, broer, vriend, tante, buurvrouw – die als ‘informeel steunfiguur’ of JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) een traint-d’union is tussen hulpvragers en hulpverleners. Wat is er nodig om dat tot een succes te maken? 

Saadeldin vertelt dat hij als broer van zijn zus op een andere manier betrokken is dan als JIM van zijn zus. ‘Als broer reageer ik emotioneler, als JIM kijk ik wat belangrijk en veilig is.’ Anne licht toe hoe zij als hulpverlener steeds het contact houden vooropstelt en eventuele vragen en zorgen voorlegt aan hulpvrager en steunfiguur. ‘Het is essentieel dat je het regelmatig over de onderlinge samenwerking hebt.’

Luister hier naar de podcast: Professionele nabijheid

Luister hier naar de podcast: Gezinsgericht en integraal werken

Luister hier naar de podcast: Hoe voorkomen we een jungle van instanties?

Luister hier naar de podcast Listen to us over ervaringsdeskundigheid