In deze nieuwe StroomOP de podcast-serie zoeken we uit hoe de hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders beter kan. Wat is er voor nodig om hun leefwereld centraal te stellen en aan te sluiten op hun behoeften? Hoe kunnen we ondersteuning en zorg zó organiseren dat zorgprofessionals geen hokjeshulp geven, maar samenwerken? Hoe krijgen we het voor elkaar dat jongeren en hun ouders niet verdwaald raken in een doolhof van instanties en professionals, maar gemakkelijk de hulp vinden die ze willen? 

In deze serie vertellen twaalf bevlogen jeugdhulpverleners hoe de hulp eerder, beter, passender en liefdevoller kan. Hoe we stroomopwaarts kunnen werken. De podcast wordt gepresenteerd door Malou van Hintum (wetenschapsjournalist).

Deze serie is een vervolg op de reeks afleveringen van vorig jaar, die je nog steeds kunt beluisteren op deze site van de BGZJ.

Hoe kunnen professionals beter samenwerken in crisissituaties? 

Juist in crisissituaties is het belangrijk als hulpverleners elkaar goed en snel kunnen vinden, maar dat is zo eenvoudig nog niet. Dat begint al bij de definitie van een crisis, maar ook begrippen als risico’s, veiligheid en diagnostiek betekenen voor psychiaters als Jeroen Steenmeijer iets anders dan voor de jeugdbeschermers die Maartje Snelders coacht.
Wat ook niet helpt, is dat beide beroepsgroepen hun eigen verwachtingen hebben over elkaar, hun eigen perspectief op de kwestie, en ook hun eigen wettelijke kaders waarbinnen ze moeten werken. Zo krijgt een jeugdbeschermer bijvoorbeeld de juridische opdracht om binnen een bepaalde termijn behandeling te regelen, maar wat als er geen passende plek beschikbaar is, of er een aanbod nodig is dat niet bestaat? 

Checken of je elkaar goed begrijpt is dan heel belangrijk, en ook: nooit vergeten dat je allebei het beste wilt voor de betreffende jongere. Jeroen: ‘Dat we het gesprek met elkaar voeren, is al vooruitgang.’ Maartje: ‘Ik zeg altijd: houding komt voor inhoud.’ 

Luister hier naar de podcast: Professionele nabijheid

Luister hier naar de podcast: Gezinsgericht en integraal werken

Luister hier naar de podcast: Hoe voorkomen we een jungle van instanties?

Luister hier naar de podcast: Hoe kunnen jeugdprofessionals in een wijkteam goed samenwerken met belangrijke naasten?

Luister hier naar de podcast Listen to us over ervaringsdeskundigheid