StroomOP is een netwerk van zorg- en onderwijsprofessionals die streven naar de ‘best passende zorg voor kwetsbare jongeren’. Wat is nodig is om de hulp en het onderwijs aan jongeren die tijdelijk worden opgenomen te verbeteren, en om te voorkomen dat jongeren opgenomen worden. Belangrijke pijlers zijn: een lerend stelsel van jeugdhulp, het versterken van de professionele expertise en het bevorderen van individueel maatwerk voor kinderen en gezinnen.

In deze video’s blikken StroomOppers terug op twee jaar StroomOP. Wat heeft het opgeleverd, waar droegen ze aan bij en waar zat stroom mee maar waar ook tegen. En wie aan wie geven ze de peddel door?

Doe je ook mee? Laat je inspireren en word lid van de StroomOP LinkedIn-groep.

Frederique Coelman

Frederique Coelman in klinisch psycholoog en hoofd zorg bij een jeugdzorginstelling. We vroegen aan haar wat StroomOP als beweging heeft opgeleverd. Welke rol zijn daarin zelf heeft gespeeld. Waar ze stroom tegen heeft ervaren maar waar ook stroom mee.

Na twee jaar StroomOP geeft Frederique de peddel door. Aan wie? Bekijk de video.


Carola Bodenstaff

Carola Bodenstaff is beleidsmedewerker bij Jeugdzorg Nederland. Ze vertelt in deze video wat twee jaar StroomOP heeft opgeleverd. Ze zoomt in op haar eigen rol en op welke stromen ze daarin tegenkomt. Ook geeft ze aan dat de ambities groot zijn.

Ze geeft de peddel door aan de bestuurders van JeugdzorgPlus. Bekijk de video.


Arne Popma

Arne Popma is kinder- en jeugdpsychiater en hoogleraar. We vroegen hem wat StroomOP heeft opgeleverd? En waar hij zich mee bezig heeft gehouden.

Ook vroegen we hem waar hij van droomt als het gaat om verbetering van de zorg voor jeugd. En aan wie hij de peddel doorgeeft. Bekijk de video.


Martijn Zaal

Martijn Zaal is regiodirecteur bij een speciaal onderwijs instelling. We vroegen hem wat de beweging StroomOP in twee jaar tijd voor elkaar heeft gekregen.

Hoe het heeft geholpen in het denken over het doel van ‘0 onderbroken schoolloopbanen’. Martijn geeft de peddel door. Bekijk de video.


Xavier Moonen

Xavier Moonen is hoogleraar en lector orthopedagogiek. We vroegen hem of StroomOP voldoende heeft opgeleverd. En hoe we werkelijk tot betere hulp aan kwetsbare kinderen en hun gezinnen komen. Waar moeten we dan vooral mee doorgaan?

Ook Xavier geeft de peddel door. Bekijk de video.


Peter Dijkshoorn

Peter Dijkshoorn is ambassadeur lerend jeugdhulpstelsel. Aan hem vroegen wij wat StoomOP als beweging in gang heeft gezet en opgeleverd heeft.

Hoe helpt het om de zorg voor kwetsbaren kinderen en hun gezinnen te verbeteren? Bekijk de video.


Mohini

Mohini is ervaringsprofessional. We vroegen haar wat StroomOP heeft opgeleverd? En waar zij zich mee bezig heeft gehouden om de zorg voor kwetsbare kinderen en gezinnen beter en liefdevoller te maken.

Tot slot vroegen we haar aan wie ze de peddel doorgeeft. Bekijk de video.


Suzan Terweij

Suzan Terweij is hoofd zorgontwikkeling bij een JeugdZorgPlus-instelling. We vroegen haar wat StroomOP heeft opgeleverd? En waar zij zich mee bezig heeft gehouden.

Tot slot vroegen we haar aan wie ze de peddel doorgeeft. Bekijk de video.