StroomOP is een beweging en een netwerk van zorg- en onderwijsprofessionals die streven naar de ‘best passende zorg voor kwetsbare jongeren’. Wat is nodig is om de hulp en het onderwijs aan jongeren die tijdelijk worden opgenomen te verbeteren, en om te voorkomen dat jongeren opgenomen worden.

We stellen de StoomOppers aan je voor.

Arne Popma

Kinder- en jeugdpsychiater
en hoogleraar

Frederique Coelman

Klinisch psycholoog en hoofd
zorg bij een jeugdhulpinstelling

Lieke van Domburgh

Bestuurder bij een jeugdhulpinstelling en onderzoeker

Martijn Zaal

Regiodirecteur bij een speciaal onderwijs-instelling

Mohini Awardhpersad

Ervaringsprofessional

Peter Dijkshoorn

Ambassadeur lerend jeugdhulpstelsel

Suzan Terweij

Hoofd zorgontwikkeling bij een JeugdzorgPlus-instelling

Xavier Moonen

Hoogleraar en lector orthopedagogiek